Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Nejvyššího správního soudu (dále také „IPP NSS“ dostupný zde) je dokument vycházející z Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 ve znění Usnesení vlády České republiky ze dne 27. června 2018 č. 445, usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057, usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077 k aktualizaci Rámcového resortního interního protikorupčního programu a usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni, a reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky České republiky, a dále z Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. dubna 2016 čj. 13/2015-OK-OFK/117 a Instrukce MSp ze dne 30. června 2018 čj. MSP-3/2018-OK-OFK/44, , kterou se stanoví postup při aktualizaci Resortního interního protikorupčního programu MSp, ve znění Instrukce č. 2/2018.

K propagaci protikorupční tematiky s celostátním dopadem slouží webová stránka www.korupce.cz, jejímž gestorem je Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády ČR. Prostřednictvím této webové stránky jsou zaměstnancům i veřejnosti k dispozici protikorupční materiály a další relevantní informace s problematikou protikorupční politiky související.