Současní soudci

JUDr. Josef Baxa
(* 1959)

V souvislosti se jmenováním soudcem Ústavního soudu od 5. 6. 2023 je dočasně zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudce Ústavního soudu. Od 8. 8. 2023 jmenován předsedou Ústavního soudu.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni a na jaře 1990 se stal i jeho místopředsedou. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Mgr. Michaela Bejčková
(* 1978)

předsedkyně senátu
soudkyní od roku 2009
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2016

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2003 až 2009 byla asistentkou soudkyně Nejvyššího správního soudu, poté byla jmenována soudkyní a působila na správním úseku Městského soudu v Praze.

Mgr. et Mgr. Michal Bobek, MJur, Ph.D., Dr.h.c.
(* 1977)

předseda senátu
soudcem od roku 2022
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2022

Vystudoval Právnickou fakultu a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, stejně jako Diploma in English and EU Law (Univerzita v Cambridge) a Magister Juris (Univerzita v Oxfordu, St. Edmund Hall). Další dlouhodobé studijní pobyty zahrnují Université libre de Bruxelles (Belgie) a University of Queensland (Austrálie).

JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M.
(* 1973)

předseda senátu
soudcem od roku 2006
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2007

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2000 působil jako ředitel odboru evropské integrace Ministerstva spravedlnosti, v roce 2003 se stal náměstkem ministra spravedlnosti. Od listopadu 2004 působil při Legislativní radě vlády České republiky.

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
(* 1969)

předseda senátu
soudcem od roku 2014
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2014

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde složil též rigorózní zkoušku. Doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2001 působí jako pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.
(* 1977)

předseda senátu
soudcem od roku 2008
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2014

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2005 ukončil na této fakultě i postgraduální studium. Od roku 2003 do roku 2007 pracoval na Nejvyšším správním soudě jako asistent soudce.

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec
(* 1970)

předseda senátu
soudcem od roku 1996
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2008

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Management veřejného sektoru a Slezskou univerzitu v Opavě, obor Veřejná správa a regionální politika.

JUDr. Tomáš Herc, Ph.D., LL.M.
(* 1983)

soudce
soudcem od roku 2023
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2024

Absolvoval magisterské a doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2006, 2012) a postgraduální studium na Právnické fakultě Humboldtovy univerzity v Berlíně (2010).

Mgr. David Hipšr
(* 1974)

předseda senátu
soudcem od roku 2001
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2010

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1998 až 2001 byl justičním čekatelem na Městském soudu v Praze. Po jeho jmenování soudcem působil jako předseda senátu na Obvodním soudu pro Prahu 1 na úseku občanskoprávním a od roku 2003 do roku 2009 opět na Městském soudu v Praze.

JUDr. Faisal Husseini, Ph.D.
(* 1978)

soudce
soudcem od roku 2016
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2024

Absolvoval magisterské (2001) a doktorské (2014) studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2004 do roku 2008 pracoval jako právník Kanceláře veřejného ochránce práv. Poté byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu a pracovníkem analytického odboru Ústavního soudu.

Mgr. Bc. Jiřina Chmelová
(* 1983)

soudkyně
soudkyní od roku 2023
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2024

Vystudovala právo a filozofii na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2006 až 2010 pracovala jako asistentka soudce Nejvyššího správního soudu.

Mgr. Ing. Veronika Juřičková
(* 1978)

předsedkyně senátu
soudkyní od roku 2012
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2020

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Veřejná ekonomika. Již v průběhu studia na obou fakultách pracovala v soukromém sektoru se zaměřením na oblast daňového práva.

JUDr. Lenka Kaniová
(* 1956)

předsedkyně senátu
soudkyní od roku 2003
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1982 působila jako právnička na Městském, později na Okresním úřadu národního zdraví Brno-venkov.

Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D.
(* 1982)

soudce
soudcem od roku 2013
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2023

Vystudoval magisterské i doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Nejprve pracoval jako advokátní koncipient a poté v letech 2008 až 2013 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu.

Mgr. Lenka Krupičková, LL.M.
(* 1980)

předsedkyně senátu
soudkyně
soudkyní od roku 2018
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2018

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia absolvovala stipendijní pobyt na Fribourgské univerzitě. Od roku 2005 byla asistentkou daňového poradce ve společnosti Vorlíčková Partners s. r. o. a od roku 2007 koncipientka ve společnosti Gleiss Lutz v. o. s.

JUDr. Viktor Kučera
(* 1976)

předseda senátu
soudcem od roku 2012
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2019

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně; v roce 2008 složil na této fakultě rovněž státní rigorózní zkoušku v oboru právo, specializace správní právo

prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.
(* 1973)

V souvislosti se jmenováním soudcem Ústavního soudu od 19. 12. 2023 je dočasně zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudce Ústavního soudu.

 

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.
(* 1974)

V souvislosti se jmenováním soudcem Ústavního soudu od 25. 6. 2024 je dočasně zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudce Ústavního soudu.

JUDr. Radan Malík
(* 1959)

předseda senátu
soudcem od roku 1990
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1982 až 1990 působil jako právník právního odboru Městského ústavu národního zdraví v Brně. V roce 1990 byl jmenován soudcem a přidělen k Městskému soudu v Brně, kde zastával

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D.
(* 1960)

předsedkyně senátu
soudkyní od roku 2003
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Působila v daňové správě, nejdříve v letech 1983 až 1995 jako odborná referentka na Krajské finanční správě, poté pět let jako metodička daňového oddělení na Finančním ředitelství v Brně.

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D.
(* 1978)

předseda senátu
soudcem od roku 2013
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia a po jeho skončení pracoval jako právní konzultant Kanceláře prezidenta republiky, kde měl na starosti přípravu podkladů pro výkon ústavních pravomocí prezidenta republiky (zejména návrhy vet zákonů a podání Ústavnímu soudu).

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D.
(* 1980)

předseda senátu
soudcem od roku 2016
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2016

Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a politologii na Fakultě sociálních studií téže univerzity. V akademickém roce 2009/2010 absolvoval roční studijní program na Universidade Católica v Lisabonu.

Mgr. Ondřej Mrákota
(* 1974)

předseda senátu
soudcem od roku 2000
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Soudcem byl jmenován v roce 2000 a do roku 2007 působil u Okresního soudu v Opavě na civilním úseku.

JUDr. Jiří Palla
(* 1973)

předseda senátu
soudcem od roku 2000
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2010

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1996 až 1997 pracoval v legislativním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny. Od roku 1997 byl justičním čekatelem na Krajském soudu v Ústí nad Labem.

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M.
(* 1974)

V souvislosti se jmenováním soudcem Tribunálu SD EU od 19. 9. 2016 dočasně zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudce Tribunálu. Dne 6. října 2020 se stal soudcem Soudního dvora EU a zůstává nadále po dobu výkonu této funkce zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2001 až 2005 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 2. Od září 2004 do srpna 2005 byl dočasně přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu.

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.
(* 1980)

předseda senátu
soudcem od roku 2010
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2018

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde absolvoval i doktorské studium (v oboru ústavního práva). V letech 2005-2010 působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu a současně jako člen oddělení dokumentace a analytiky tohoto soudu.

JUDr. Barbara Pořízková
(* 1968)

místopředsedkyně soudu od října 2018
předsedkyně senátu
soudkyní od roku 2006
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2006

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1993 až 2001 pracovala jako právnička na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně.

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
(* 1978)

předseda senátu
soudcem od roku 2018
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2018

Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a politologii na Fakultě sociálních studií téže univerzity. Od roku 2001 pracoval v Kanceláři veřejného ochránce práv, v letech 2002–2008 jako asistent místopředsedkyně Ústavního soudu.

Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.
(* 1978)

předseda senátu
soudcem od roku 2013
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, postgraduální studijní program (LL.M.) na Právnické fakultě TU Dresden a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 2002 až 2006 vykonával praxi koncipienta v advokátní kanceláři a u soudního exekutora. V letech 2006 až 2010 pracoval na Nejvyšším správním soudě.

JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D.
(* 1969)

předseda senátu
soudcem od roku 2017
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2017

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval krátkou dobu během studia a po studiu jako novinář. Od roku 1997 působil jako advokátní koncipient a od roku 2000 jako advokát. Pracoval pro mezinárodní advokátní kanceláře (Allen & Overy, Clifford Chance) a českou advokátní kancelář (Vyskočil, Krošlák & spol.).

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
(* 1966)

V souvislosti se zvolením soudkyní Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku od 13. 12. 2021 dočasně zproštěna výkonu funkce soudkyně u Nejvyššího správního soudu na devítileté funkční období soudkyně ESLP.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita), kde v letech 1990 až 1993 a opět od roku 2001 působila jako odborná asistentka katedry ústavního práva a politologie.

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
(* 1969)

předseda senátu
soudcem od roku 2003
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Narodil se v roce 1969 v poetické a rázovité Ostravě, kde maturoval na Matičním gymnáziu (1987). V roce 1992 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, v roce 1995 ukončil na této fakultě i postgraduální studium a habilitoval se v roce 2001. V letech 1996 až 2003 pracoval jako asistent soudce na Ústavním soudu. V roce 2003 byl jmenován soudcem a přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.
(* 1973)

předsedou soudu od února 2022
předseda senátu
soudcem od roku 2001
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2005

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu.

Mgr. Sylva Šiškeová
(* 1978)

soudkyně
soudkyní od roku 2020
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2020

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2003 až 2014 pracovala u Nejvyššího správního soudu jako asistentka soudců. Během působení na Nejvyšším správním soudě se podílela na několika publikacích obsahujících výběry soudní judikatury.

Mgr. Eva Šonková
(* 1976)

předsedkyně senátu
soudkyní od roku 2003
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2007

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Soudkyní byla jmenována v roce 2003 a až do roku 2005 působila u Okresního soudu v Rokycanech, kde byla přidělena k výkonu funkce soudce na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni.

JUDr. Jaroslav Vlašín
(* 1961)

předseda senátu
soudcem od roku 1993
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1983 až 1984 pracoval jako právník u Železničního stavitelství Brno.

Mgr. Petra Weissová
(* 1969)

předsedkyně senátu
soudkyní od roku 1996
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2016

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1993 nastoupila jako justiční čekatelka na Krajský obchodní soud v Brně, kde také od roku 1996 začala působit jako soudkyně.

Mgr. Jitka Zavřelová
(* 1978)

předsedkyně senátu
soudkyní od roku 2010
soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2020

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2003 až 2009 byla asistentkou soudce nejprve u Nejvyššího správního soudu a následně u Krajského soudu v Praze. Po jmenování soudkyní v roce 2010 působila na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Praze (od roku 2012 ve funkci předsedkyně senátu).