Archiv informací 2022 – 2003

2022

Od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph.D., LL.M.

Od 1. 9. 2022 do 28. 2. 2023 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Faisal Husseini, Ph.D.

K 11. 7. 2022 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Michal Bobek, Ph.D.

Ke dni 2. 2. 2022 se ujal funkce předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

2021

Ke dni 31. 12. 2021 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Michalu Mazancovi.

Od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2022 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně Mgr. Petr Šebek. 

Od 1. 4. do 30. 9. 2021 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Praze Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D. 

Od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. et Mgr. Lenka Bahýľová, Ph.D. 

2020

Od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2021 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. et Mgr. Lenka Bahýľová, Ph.D. 

K 1. 7. 2020 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně Mgr. Jitka Zavřelová.

K 1. 7. 2020 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně Mgr. Ing. Veronika Juřičková (Baroňová). 

Od 1. 7. do 31. 12. 2020 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Okresního soudu v Jihlavě Mgr. Zuzana Břízová.

K 1. 4. 2020 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně Mgr. Sylva Šiškeová.

Od 1. 1. do 30. 6. 2020 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Brně JUDr. Ondřej Sekvard, Ph.D.

Od 1. 1. do 30. 6. 2020 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Okresního soudu v Chebu Mgr. Ing. Vladimír Doležal.

 

2019

Ke dni 31. 12. 2019 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Miloslavu Výbornému.

Ke dni 31. 12. 2019 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu Prof. JUDr. Petru Průchovi, CSc.

Od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc Mgr. Barbora Berková.

Od 1. 7. do 31. 12. 2019 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Brně Mgr. Ing. Veronika Baroňová.

K 1. 7. 2019 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Viktor Kučera.

Ke dni 30. 4. 2019 na funkci soudkyně rezignovala soudkyně Nejvyššího správního soudu Mgr. Jana Brothánková.

Ke dni 31. 3. 2019 na funkci soudkyně rezignovala soudkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Marie Žišková.

Od 1. 3. do 31. 8. 2019 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. Gabriela Bašná.

Od 1. 1. do 30. 6. 2019 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Viktor Kučera.

2018

K 1. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

K 1. 10. 2018 byla na vlastní žádost přeložena k Městskému soudu v Praze soudkyně Mgr. Daniela Zemanová.

Ke dni 9. 10. 2018 se ujala funkce místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Barbara Pořízková.

Ke dni 1. 10. 2018 se ujal funkce předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. Michal Mazanec.

K 1. 9. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

Od 1. 7. do 31. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Viktor Kučera.

Od 1. 7. do 31. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Okresního soudu Brno - venkov Mgr. Simona Hájková.

Od 1. 7. do 31. 12. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Ladislav Derka.

K 1. 3. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně Mgr. Lenka Krupičková, LL.M.

Ke dni 4. 2. 2018 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Janu Vyklickému.

Od 2. 1. do 30. 6. 2018 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze Mgr. Kamil Tojner.

2017

K 1. 2. 2017 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Tomáš Rychlý.

Od 1. 1. do 30. 6. 2017 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Okresního soudu v Ostravě Mgr. Pavlína Vrkočová.

Od 1. 1. do 30. 6. 2017 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Praze Mgr. Ing. Petr Šuránek.

2016

K 1. 11. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Mgr. Michaela Bejčková.

Ke 30. 9. 2016 zanikla funkce soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Dagmar Nygrínové.

Od 19. 9. 2016 byl v souvislosti se jmenováním soudcem Tribunálu SD EU dočasně zproštěn výkonu funkce soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M.

Ke dni 19. 7. 2016 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Jaroslavu Hubáčkovi.

K 31. 3. 2016 zanikla funkce soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Elišce Cihlářové.

K 1. 3. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Mgr. Petra  Weissová.

K 1. 1. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D.

Od 1. 1. do 30. 6. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze Mgr. Marek Bedřich.

2015

Od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Brně Mgr. Petra Weissová.

Od 1. 7. do 31. 12. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. Michaela Bejčková.

Od 1. 7. do 31. 12. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Okresního soudu v Ostravě Mgr. Petr Hluštík.

Od 1. 7. do 31. 12. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Praze JUDr. Milan Podhrázký.

Od 1. 1. do 30. 6. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně Mgr. Petr Sedlák.

Od 1. 1. do 30. 6. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Okresního soudu v Ostravě Mgr. Zora Šmolková.

Od 1. 1. do 30. 6. 2015 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Praze Mgr. Jitka Zavřelová.

2014

K 1. 10. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

Od 1. 7. do 31. 12. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Mgr. Jana Jurečková.

Od 1. 7. do 31. 12. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Brně Mgr. Petra Weissová.

Od 1. 7. do 31. 12. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Naděžda Řeháková.

K 1. 7. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.

K 1. 7. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Mgr. Jana Brothánková.

Od 12. 6. 2014 je dočasně zproštěn výkonu funkce soudce Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudce Ústavního soudu doc. JUDr. Vojtěch  Šimíček, Ph.D.

K 1. 1. do 30. 6. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. Jana Brothánková.

Od 1. 1. do 30. 6. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Tomáš Foltas.

2013

K 31. 12. 2013 zanikla funkce soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Ludmile Valentové.

K 30. 12. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Petr Mikeš, Ph.D.

K 21. 10. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Miloslav Výborný.

K 1. 10. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Mgr. Ondřej Mrákota.

Od 1. 9. 2013 do 28. 2. 2014 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Okresního soudu v Chrudimi JUDr. Mgr. Hynek Baňouch, Ph.D.

Od 7. 8. 2013 je dočasně zproštěna výkonu funkce soudkyně Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Od 3. 5. 2013 je dočasně zproštěna výkonu funkce soudkyně Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudkyně Ústavního soudu JUDr. Milada Tomková.

K 1. 3. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.

K 1. 2. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.

K 1. 1. 2013 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Jan Vyklický.

2012

Ke 17. 12. 2012 zanikla funkce soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Marii Turkové.

Od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2012 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 JUDr. Jan Vyklický.

Od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jan Rutsch.

2011

K 31. 12. 2011 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Milanu Kamlachovi.

Od 1. 8. 2011 do 31. 1. 2012 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 JUDr. Jan Vyklický.

Od 1. 1. do 30. 6. 2011 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Ostravě Mgr. Jiří Gottwald.

2010

Od 1. 7. do 31. 12. 2010 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Ostravě Mgr. Ondřej Mrákota.

Dne 27. 3. 2010 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Petru Příhodovi.

Od 1. 1. do 30. 6. 2010 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Plzni Mgr. Alexandr Krysl.

Od 1. 1. do 30. 6. 2010 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Ostravě Mgr. Tomáš Zubek.

K 1. 1. 2010 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Mgr. David Hipšr.

K 1. 1. 2010 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Jiří Palla.

2009

Dne 22. 10. 2009 zanikla funkce soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Marii Součkové.

Od 1. 7. 2009 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph. D.

2008

K 31. 10. 2008 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Václavu Novotnému.

Od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2009 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Jiří Palla.

Dne 31. 7. 2008 zanikla funkce soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. Brigitě Chrastilové.

Od 1. 4. do 30. 6. 2008 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Věra Šimůnková.

Od 1. 1. 2008 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec.

Od 1. 1. 2008 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

2007

Od 15. 12. 2007 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Mgr. Eva Šonková.

Od 1. 12. 2007 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M.

Od 1. 7. do 30. 11. 2007 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M.

Od 1. 4. do 30. 9. 2007 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jan Dvořák. 

Od 1. 1. do 30. 6. 2007 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze Mgr. David Hipšr.

Od 1. 1. do 31. 12. 2007 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně Mgr. Ing. Radovan Havelec.

2006

Od 1. 9. 2006 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Mgr. Daniela Zemanová.

Dne 31. 8. 2006 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Jiřímu Vyvadilovi.

Od 28. 8. 2006 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně JUDr. Barbara Pořízková.

Od 1. 6. do 31. 12. 2006 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze JUDr. Ladislav Hejtmánek.

Od 1. 4. do 30. 9. 2006 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jan Rutsch.

Od 5. 1. 2006 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Jaroslav Hubáček.

2005

Od 15. 11. 2005 do 31. 12. 2006 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Brně JUDr. Milada Haplová.

Od 5. 10. 2005 do 30. 3. 2006 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Plzni Mgr. Eva Šonková.

Od 1. 10. 2005 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

Od 1. 9. 2005 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Jan  Passer, PhD., LL.M.

Od 1. 4. do 30. 9. 2005 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze JUDr. Jaroslav Hubáček.

Od 1. 4. 2005 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce JUDr. Jiří Vyvadil.

Od 1. 3. do 31. 8. 2005 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem Mgr. Daniela Zemanová.  

2004

Od 1. 10. 2004 do 31. 3. 2005 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze JUDr. Jiří Vyvadil. 

Od 1. 10. 2004 do 31. 3. 2005 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Okresního soudu Praha - západ JUDr. PhDr. Karel Šimka, PhD., LL.M.

Od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 JUDr. Jan  Passer, PhD., LL.M.

Dne 30. 6. 2004 zanikla funkce soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Antonínu Koukalovi.

Od 1. 5. do 31. 12. 2004 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Věra Šimůnková.

Od 1. 4. do 30. 9. 2004 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělena soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Hana Pipková.

Od 1. 1. do 30. 4. 2004 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Plzni JUDr. Zdeněk Pivoňka.

2003

K 1. 10. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Jaroslav Vlašín.

K 7. 7. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně JUDr. Milada Tomková.

K 1. 7. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

K 1. 7. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

K 1. 7. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně JUDr. Lenka Matyášová.

K 1. 7. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělena soudkyně JUDr. Lenka Kaniová.

K 1. 4. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Radan Malík.

K 1. 4. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Eliška Cihlářová.

K 1. 2. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Milan Kamlach.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Marie Žišková.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Ludmila Valentová.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Marie Turková.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Marie Součková.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Petr Příhoda.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Dagmar Nygrínová.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Václav Novotný.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Michal Mazanec.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Antonín Koukal.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Brigita Chrastilová.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Bohuslav Hnízdil.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložena soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Miluše Došková.

K 1. 1. 2003 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Josef Baxa.