Informace o řízení

Ve vyhledávacím filtru níže na této stránce lze vyhledávat ve všech rozhodnutých i nerozhodnutých věcech, které jsou evidovány v informačním systému Nejvyššího správního soudu od 1. 1. 2008. Vyhledávání je možné na základě několika vyhledávacích polí.

Pole "Oblast úpravy" umožňuje vyhledávat podle vyjmenovaných oblastí právní úpravy. Pole „Spisová značka“ slouží k vyhledávání věcí podle jejich spisové značky (vcelku anebo podle jejích jednotlivých částí), pod níž jsou vedeny u Nejvyššího správního soudu. Pomocí polí „Datum napadení“ lze vymezit hledané výsledky v rámci vybraného časového rozmezí. Podle pole „Rozhodnuto“ lze vymezit, zda bylo v hledané věci již rozhodnuto. Pole „Správní orgán“ slouží k vyhledávání věcí podle žalovaného správního orgánu. V poli „Krajský soud“ lze vybrat soud, který v kasačních věcech rozhodoval v prvním stupni, v nekasačních věcech se pak jedná o jiný soud, který v dané věci již rozhodoval. I zde lze filtrovat dané věci pomocí spisové značky krajského soudu (vcelku anebo podle jejích jednotlivých částí).

Pokud potřebujete zjistit, zdali ke konkrétní spisové značce krajského soudu napadla u NSS kasační stížnost, pak stačí vyplnit pole „Krajský soud“ a „Sp. zn. krajského soudu“ nebo „Sp. zn. krajského soudu vcelku“ a potvrdit tlačítkem „Hledat“. Výsledek hledání se zobrazí pod vyhledávacím formulářem. Pro detailnější informace o řízení pak klikněte na zobrazenou spisovou značku. Pokud se Vám žádný výsledek nezobrazí, pravděpodobně tato kasační stížnost na NSS doposud nebyla doručena.

Údaje o účastnících-fyzických osobách nejsou zpřístupněny (jsou znázorněny anonymizovaným údajem xxx). Dostupné jsou však údaje o účastnících-správních orgánech a právnických osobách.

Pozn.: výsledky vyhledávání se zobrazí pod vyhledávacím formulářem.

- - /
-
- - /