Pokladna

Pokladní doba

pondělí - čtvrtek: 08:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.
pátek: 08:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00 hod.

Pokladna

Kont. osoba: Radka Mylková
Tel.: +420 542 532 400
Fax: +420 542 532 360

Soudní poplatky lze uhradit:

  • kolkovými známkami (dle § 8 odst. zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích lze kolkovými známkami uhradit poplatky, které nejsou vyšší než 5 000 Kč)
  • v hotovosti na pokladně soudu
  • bezhotovostně - převodem na účet soudu

Údaje pro bezhotovostní platbu:

Vlastník účtu: Nejvyšší správní soud, Moravské nám. 6, 657 40 Brno
Adresa banky: Česká národní banka, Rooseveltova 18, 602 00 Brno
Číslo účtu: 3703-46127621/0710
Variabilní symbol:

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení stěžovatele.

Generátor variabilního symbolu pro úhradu soudních poplatků

V případě kasační stížnosti podané proti rozhodnutí krajského soudu:

  • znáte-li spisovou značku Nejvyššího správního soudu, vyberte v kolonce Soud „Nejvyšší správní soud“ a do kolonek Spisová značka zadejte postupně spisovou značku Nejvyššího správního soudu
  • pokud spisová značka Nejvyššího správního soudu dosud nebyla zavedena a znáte-li spisovou značku krajského soudu, v kolonce Soud vyberte příslušný krajský soud a do kolonek Spisová značka zadejte postupně spisovou značku tohoto krajského soudu.
- - /

Ve výjimečných případech Vám závazný variabilní symbol pro identifikaci platby sdělí příslušné soudní oddělení, u něhož je daný spis veden.

Vracení soudních poplatků se provádí zpravidla bezhotovostně z výše uvedeného účtu na účet účastníka řízení. Dále lze poplatky vrátit prostřednictvím poštovní poukázky typu B nebo vyplatit v hotovosti na pokladně soudu.