Nabídka nepotřebného majetku

Nejvyšší správní soud momentálně žádný nepotřebný majetek nenabízí.