Nabídka nepotřebného majetku

S nepotřebným majetkem nakládá Nejvyšší správní soud v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a dále v souladu s prováděcími právními předpisy a Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č. 5/2021, o způsobech a podmínkách hospodaření s majetkem státu. Nepotřebný majetek je nabízen zde: ÚZSVM - NMS (nabidkamajetku.cz).