Aktuální informace

Od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Lukáš Hlouch Ph.D.

K 1. 1. 2023 je k Nejvyššímu správnímu soudu přeložen soudce Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D.