Aktuální informace

Ke dni 2. 2. 2022 se ujal funkce předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.