Aktuální informace

Od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Městského soudu v Praze Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph.D., LL.M.

Od 1. 9. 2022 do 28. 2. 2023 je k Nejvyššímu správnímu soudu dočasně přidělen soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Faisal Husseini, Ph.D.

K 11. 7. 2022 je k Nejvyššímu správnímu soudu přidělen soudce JUDr. Michal Bobek, Ph.D.

Ke dni 2. 2. 2022 se ujal funkce předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.