Výzvy a sdělení soudu

„Na úřední desce Nejvyšší správní soud uveřejňuje také výzvy a sdělení účastníkům řízení ve věcech doručování soudních písemností, popřípadě vyvěšením písemnosti doručuje. Jde o:

  • výzvu k vyzvednutí písemnosti (doručované do vlastních rukou) u soudu v případech, kdy takovou výzvu nebylo možno zanechat v místě doručení [§ 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu („o. s. ř.“), ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ("s. ř. s.")];

  • sdělení o tom, že o písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.);

  • doručení jiné písemnosti (než doručované do vlastních rukou) vyvěšením v případech, kdy písemnost nebylo možno vhodit do schránky a byla vrácena soudu (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). V těchto případech se písemnost považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení;

  • doručení rozhodnutí nebo jiných písemností vyvěšením na základě opatření předsedy senátu, je-li zřejmé, že doručování osobám zúčastněným na řízení bude neúměrně zdlouhavé, nákladné, administrativně náročné anebo nemožné, zejména pro jejich velký počet nebo proto, že je nelze jednotlivě určit (§ 42 odst. 4 s. ř. s.).“

Číslo jednací Datum vyvěšení Adresát Přílohy
1 As 254/2022 - 22 31.1.2023 Zuzana Milfait Dvořáková 1 As 254/2022 - 22
4 As 311/2022 - 15, 14, 26 24.1.2023 Jindřich Vízner 4 As 311/2022 - 15
4 As 311/2022 - 14
4 As 311/2022 - 26
Konf 11/2022 - 30, 37 23.1.2023 Rene Fister Konf 11/2022 - 30
Konf 11/2022 - 37
2 As 210/2021 - 45 17.1.2023 Dragutin Besten 2 As 210/2021 - 45
4 As 127/2022 - 57 10.1.2023 Vladimír Šafránek 4 As 127/2022 - 57
2 Ads 290/2022 - 1, 18, 15 9.1.2023 Valentýn Plzák 2 Ads 290/2022 - 1
2 Ads 290/2022 - 18
2 Ads 290/2022 - 15
Celkový počet záznamů: 6
  • 1