Ostatní výzvy a sdělení

Na úřední desce se uveřejňují také výzvy a sdělení adresátům písemností Nejvyššího správního soudu:

  • které se nepodařilo doručit dle § 19 odst. 2 s. ř., popř. se provádí doručování dle § 25 odst. 1, 2 s. ř., a také
  • sdělení o tom, že písemnost doručovanou do vlastních rukou nebylo možno po uplynutí lhůty k vyzvednutí (uplynutím lhůty se písemnost považuje za doručenou) vhodit do schránky, a že byla vrácena soudu (§ 49 odst. 4 o. s. ř.).