Přeskočit na hlavní obsah

Rozhodnutí soudu

 

Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení, popřípadě vyvěšením zkráceného znění jen s těmi částmi odůvodnění, z nichž je zřejmé, jaký je právní názor soudu a jaké důvody k němu vedly, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby (§ 49 odst. 12 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Vyhlašované rozsudky obsahují i osobní údaje účastníků a další osobní údaje a jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu dvou týdnů. Vyvěšování rozsudků je prováděno dle nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 38/18.

Nejvyšší správní soud upozorňuje, že osobní údaje jako součást vyhlašovaného rozhodnutí zveřejňuje jen na tuto nezbytně nutnou dobu. I když dochází ke zveřejnění prostřednictvím elektronické úřední desky na internetu a na úřední desce v budově soudu, nelze osobní údaje obsažené v těchto rozhodnutích dále šířit nebo dále zpracovávat. To je možné jen na základě právního titulu ke zpracování osobních údajů a za splnění podmínek nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a každý kdo tak činí, nese za takové zpracování plnou odpovědnost.

 Rozsudky ve věcech mezinárodní ochrany, ve věcech pobytu cizinců a usnesení o ustanovení opatrovníka v těchto věcech, případně i jiná rozhodnutí, určí-li tak předseda senátu v jednotlivém případě z důvodu ochrany citlivých údajů, nejsou zpřístupněny způsobem umožňující dálkový přístup a jsou tak vyhlašovány pouze na úřední desce v budově soudu. V řízení ve věcech volebních soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).

Pozn.: Výsledky vyhledávání se zobrazí pod vyhledávacím formulářem.

-
- - /
Číslo jednací Účastníci řízení Oblast úpravy Datum rozhodnutí Přílohy
9 As 29/2021 - 33 Ministerstvo financí,
Vladimír Leitner
Ceny 2.2.2023 Text rozhodnutí
9 Afs 181/2021 - 40 Pavel Pokorný,
Ministerstvo zemědělství
Dotace, rozpočtová pravidla 2.2.2023 Text rozhodnutí
9 Ao 1/2022 - 50 Nezávislé Odbory Teva Czech Industries,
Ministerstvo zdravotnictví
Zdravotnictví a hygiena 2.2.2023 Text rozhodnutí
6 As 168/2021 - 49 Mgr. Josef Slavíček,
Stanislav Hlaváček,
Ing. Jan Novotný,
Ing. Ivana Novotná,
Helena Havlová,
Jiří Havel,
Státní pozemkový úřad
Pozemky a zeměměřictví 2.2.2023 Text rozhodnutí
4 As 86/2022 - 54 Jiří Stuchlík,
Krajský úřad Ústeckého kraje
Bezpečnost 2.2.2023 Text rozhodnutí
4 As 153/2022 - 105 Roman Vašek,
Vězeňská služba České republiky
Ostatní 2.2.2023 Text rozhodnutí
2 As 21/2020 - 34 Vladimír Jäger,
Městský úřad Slavkov u Brna
Přestupky 2.2.2023 Text rozhodnutí
Vol 23/2023 - 58 Jiří Svoboda,
Zdeňka Dědečková,
Alena Přikrylová,
Daniel Tomsa,
Kateřina Vacková,
David Jelínek,
Valeria Prezbruchová,
Kateřina Šťastná,
Ivana Smlsalová,
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Volby - neplatnost voleb a hlasování 1.2.2023 Text rozhodnutí
Vol 30/2023 - 15 Eva Barešová,
Ing. Richard Bareš,
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Volby - neplatnost voleb a hlasování 1.2.2023 Text rozhodnutí
Vol 18/2023 - 177 Roland Kletschka,
Josef Jeřábek,
Eliška Bulantová,
Hana Košková,
Stanislav Šerák,
Anděla Šeráková,
Milan Zeman,
Jaromír Hrubý,
Zdeňka Hrubá,
Eva Černíková,
Bohumil Turek,
Alois Lackinger,
Alžběta Kodlová,
Jindřich Kodl,
Petra Mlýnková,
Jitka Urmann,
Helena Musílková,
Jiří Murdych,
Tomáš Zelenka,
Evžen Rottenborn,
Lenka Pecharová,
Pavel Pechar,
Jana Jelínková,
MVDr. Ivana Ošťádalová,
Ludvík Kozelka,
Marie Bednářová,
Petr Bednář,
Dagmar Beková,
Edita Halfarová,
Jan Bosák,
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Volby - neplatnost voleb a hlasování 1.2.2023 Text rozhodnutí
Počet řádků:
Celkový počet záznamů: 128