Přeskočit na hlavní obsah

Rozhodnutí soudu

 

Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení, popřípadě vyvěšením zkráceného znění jen s těmi částmi odůvodnění, z nichž je zřejmé, jaký je právní názor soudu a jaké důvody k němu vedly, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby (§ 49 odst. 12 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Vyhlašované rozsudky obsahují i osobní údaje účastníků a další osobní údaje a jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu dvou týdnů.

Nejvyšší správní soud upozorňuje, že osobní údaje jako součást vyhlašovaného rozhodnutí zveřejňuje jen na tuto nezbytně nutnou dobu. I když dochází ke zveřejnění prostřednictvím elektronické úřední desky na internetu a na úřední desce v budově soudu, nelze osobní údaje obsažené v těchto rozhodnutích dále šířit nebo dále zpracovávat. To je možné jen na základě právního titulu ke zpracování osobních údajů a za splnění podmínek nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a každý kdo tak činí, nese za takové zpracování plnou odpovědnost.

 Rozsudky ve věcech mezinárodní ochrany, ve věcech pobytu cizinců a usnesení o ustanovení opatrovníka v těchto věcech, případně i jiná rozhodnutí, určí-li tak předseda senátu v jednotlivém případě z důvodu ochrany citlivých údajů, nejsou zpřístupněny způsobem umožňující dálkový přístup a jsou tak vyhlašovány pouze na úřední desce v budově soudu. V řízení ve věcech volebních soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).

Pozn.: Výsledky vyhledávání se zobrazí pod vyhledávacím formulářem.

-
- - /
Číslo jednací Účastníci řízení Oblast úpravy Datum rozhodnutí Přílohy
9 As 40/2022 - 54 Ing. Jan Brabec,
Magistrát hlavního města Prahy,
Karel Dittrich,
Mgr. Lenka Brabcová,
Jana Vohralíková
Stavební zákon 27.5.2022 Text rozhodnutí
9 Afs 145/2021 - 54 Workpress Aviation s.r.o.,
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Daně - daň z přidané hodnoty 27.5.2022 Text rozhodnutí
1 Afs 438/2019 - 49 LESY CHALUPA s.r.o.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z přidané hodnoty 27.5.2022 Text rozhodnutí
1 Afs 483/2019 - 68 4P INVEST, s.r.o.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z přidané hodnoty 27.5.2022 Text rozhodnutí
3 As 25/2020 - 58 Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Zelený Sport Defence s.r.o.
Zbraně a střelivo 27.5.2022 Text rozhodnutí
3 Afs 358/2020 - 42 Ein Zwei, s.r.o.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z přidané hodnoty 27.5.2022 Text rozhodnutí
4 As 374/2019 - 42 Michail Makarov,
Vladimír Makarov,
Marija Makarova,
Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo vnitra
Státní občanství 27.5.2022 Text rozhodnutí
4 As 387/2021 - 51 Bidfood Czech Republic s.r.o.,
Ústřední veterinární správa
Zdravotnictví a hygiena 27.5.2022 Text rozhodnutí
4 As 482/2019 - 77 Kaufland Česká republika v.o.s.,
Město Domažlice
Stavební zákon 27.5.2022 Text rozhodnutí
1 Afs 63/2021 - 34 Granit Tower a.s.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z přidané hodnoty 27.5.2022 Text rozhodnutí
Počet řádků:
Celkový počet záznamů: 77