Přeskočit na hlavní obsah

Rozhodnutí soudu

 

Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení, popřípadě vyvěšením zkráceného znění jen s těmi částmi odůvodnění, z nichž je zřejmé, jaký je právní názor soudu a jaké důvody k němu vedly, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby (§ 49 odst. 12 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Vyhlašované rozsudky obsahují i osobní údaje účastníků a další osobní údaje a jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu dvou týdnů. Vyvěšování rozsudků je prováděno dle nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 38/18.

Nejvyšší správní soud upozorňuje, že osobní údaje jako součást vyhlašovaného rozhodnutí zveřejňuje jen na tuto nezbytně nutnou dobu. I když dochází ke zveřejnění prostřednictvím elektronické úřední desky na internetu a na úřední desce v budově soudu, nelze osobní údaje obsažené v těchto rozhodnutích dále šířit nebo dále zpracovávat. To je možné jen na základě právního titulu ke zpracování osobních údajů a za splnění podmínek nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a každý kdo tak činí, nese za takové zpracování plnou odpovědnost.

 Rozsudky ve věcech mezinárodní ochrany, ve věcech pobytu cizinců a usnesení o ustanovení opatrovníka v těchto věcech, případně i jiná rozhodnutí, určí-li tak předseda senátu v jednotlivém případě z důvodu ochrany citlivých údajů, nejsou zpřístupněny způsobem umožňující dálkový přístup a jsou tak vyhlašovány pouze na úřední desce v budově soudu. V řízení ve věcech volebních soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).

Pozn.: Výsledky vyhledávání se zobrazí pod vyhledávacím formulářem.

-
- - /
Číslo jednací Účastníci řízení Oblast úpravy Datum rozhodnutí Přílohy
6 Ads 81/2022 - 44 Mgr. Jana Kopřivová Křenková,
Ministerstvo vnitra, Náměstek ministra vnitra pro státní službu
Zaměstnanost 30.5.2023 Text rozhodnutí
1 As 195/2022 - 30 AUTO GAMES, a.s.,
Generální ředitelství cel
Loterie a jiné podobné hry 30.5.2023 Text rozhodnutí
2 As 37/2022 - 31 Ministerstvo financí,
BONVER WIN, a.s.
Loterie a jiné podobné hry 30.5.2023 Text rozhodnutí
1 Afs 181/2022 - 27 TEREZINY LÁZNĚ DUBÍ a.s.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z přidané hodnoty 30.5.2023 Text rozhodnutí
2 As 325/2021 - 49 SUEZ CZ a.s.,
Ministerstvo životního prostředí
Životní prostředí - ochrana přírody a krajiny 30.5.2023 Text rozhodnutí
3 As 48/2021 - 51 BENEŠ ENERGO s.r.o.,
Česká obchodní inspekce
Ochrana spotřebitele 30.5.2023 Text rozhodnutí
3 As 370/2020 - 33 Marek Kondáš,
Renata Fedáková,
Marek Sebatián Fedák,
Ladislav Fedák,
Tomáš Fedák,
Matyáš Fedák,
Sofie Fedáková,
Statutární město Ústí nad Labem
Ostatní 30.5.2023 Text rozhodnutí
4 As 185/2022 - 94 Město Hranice,
Michal Rozmus,
Dana Rozmusová
Stavební zákon 30.5.2023 Text rozhodnutí
4 As 200/2022 - 42 PRO-KATEX a.s.,
Český báňský úřad
Životní prostředí - ochrana přírody a krajiny 30.5.2023 Text rozhodnutí
4 As 88/2021 - 35 Petr Dostál,
Krajský úřad Olomouckého kraje
Ostatní 30.5.2023 Text rozhodnutí
Počet řádků:
Celkový počet záznamů: 98