Přeskočit na hlavní obsah

Rozhodnutí soudu

 

Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení, popřípadě vyvěšením zkráceného znění jen s těmi částmi odůvodnění, z nichž je zřejmé, jaký je právní názor soudu a jaké důvody k němu vedly, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby (§ 49 odst. 12 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Vyhlašované rozsudky obsahují i osobní údaje účastníků a další osobní údaje a jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu dvou týdnů. Vyvěšování rozsudků je prováděno dle nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 38/18.

Nejvyšší správní soud upozorňuje, že osobní údaje jako součást vyhlašovaného rozhodnutí zveřejňuje jen na tuto nezbytně nutnou dobu. I když dochází ke zveřejnění prostřednictvím elektronické úřední desky na internetu a na úřední desce v budově soudu, nelze osobní údaje obsažené v těchto rozhodnutích dále šířit nebo dále zpracovávat. To je možné jen na základě právního titulu ke zpracování osobních údajů a za splnění podmínek nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a každý kdo tak činí, nese za takové zpracování plnou odpovědnost.

 Rozsudky ve věcech mezinárodní ochrany, ve věcech pobytu cizinců a usnesení o ustanovení opatrovníka v těchto věcech, případně i jiná rozhodnutí, určí-li tak předseda senátu v jednotlivém případě z důvodu ochrany citlivých údajů, nejsou zpřístupněny způsobem umožňující dálkový přístup a jsou tak vyhlašovány pouze na úřední desce v budově soudu. V řízení ve věcech volebních soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).

Pozn.: Výsledky vyhledávání se zobrazí pod vyhledávacím formulářem.

-
- - /
Číslo jednací Účastníci řízení Oblast úpravy Datum rozhodnutí Přílohy
6 As 3/2024 - 44 4-les-advertising s.r.o.,
Ministerstvo dopravy
Pozemní komunikace 12.6.2024 Text rozhodnutí
6 As 315/2023 - 44 Sockshire s.r.o.,
Úřad průmyslového vlastnictví
Duševní vlastnictví 12.6.2024 Text rozhodnutí
6 Afs 232/2023 - 41 Mariya Khilo,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z příjmů 12.6.2024 Text rozhodnutí
1 Ads 40/2024 - 35 STAVIX s.r.o.,
Státní úřad inspekce práce
Zaměstnanost 12.6.2024 Text rozhodnutí
8 As 43/2023 - 52 Zlínský kraj,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ochrana hospodářské soutěže a veřejné zakázky 12.6.2024 Text rozhodnutí
6 Ads 307/2023 - 24 OLMAN spol. s r.o.,
Státní úřad inspekce práce
Zaměstnanost 11.6.2024 Text rozhodnutí
2 As 306/2023 - 43 Ing. Michal Barák,
Obec Nepřevázka
Stavební zákon 11.6.2024 Text rozhodnutí
3 As 283/2022 - 36 Karel Krupička,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stavební zákon 11.6.2024 Text rozhodnutí
3 As 85/2023 - 38 Ing. Jan Ladin,
Městská část Praha 7
Územní samospráva 11.6.2024 Text rozhodnutí
7 As 205/2023 - 23 JOYGIVER s.r.o.,
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední inspektorát
Regulace reklamy 10.6.2024 Text rozhodnutí
Počet řádků:
Celkový počet záznamů: 80