Přeskočit na hlavní obsah

Rozhodnutí soudu

 

Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení, popřípadě vyvěšením zkráceného znění jen s těmi částmi odůvodnění, z nichž je zřejmé, jaký je právní názor soudu a jaké důvody k němu vedly, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby (§ 49 odst. 12 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Vyhlašované rozsudky obsahují i osobní údaje účastníků a další osobní údaje a jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu dvou týdnů. Vyvěšování rozsudků je prováděno dle nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 38/18.

Nejvyšší správní soud upozorňuje, že osobní údaje jako součást vyhlašovaného rozhodnutí zveřejňuje jen na tuto nezbytně nutnou dobu. I když dochází ke zveřejnění prostřednictvím elektronické úřední desky na internetu a na úřední desce v budově soudu, nelze osobní údaje obsažené v těchto rozhodnutích dále šířit nebo dále zpracovávat. To je možné jen na základě právního titulu ke zpracování osobních údajů a za splnění podmínek nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a každý kdo tak činí, nese za takové zpracování plnou odpovědnost.

 Rozsudky ve věcech mezinárodní ochrany, ve věcech pobytu cizinců a usnesení o ustanovení opatrovníka v těchto věcech, případně i jiná rozhodnutí, určí-li tak předseda senátu v jednotlivém případě z důvodu ochrany citlivých údajů, nejsou zpřístupněny způsobem umožňující dálkový přístup a jsou tak vyhlašovány pouze na úřední desce v budově soudu. V řízení ve věcech volebních soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).

Pozn.: Výsledky vyhledávání se zobrazí pod vyhledávacím formulářem.

-
- - /
Číslo jednací Účastníci řízení Oblast úpravy Datum rozhodnutí Přílohy
4 As 261/2022 - 35 Capital group SERVICE, s.r.o.,
Ministerstvo životního prostředí
Státní a finanční kontrola 22.9.2023 Text rozhodnutí
2 Afs 117/2022 - 39 Electro Enterprises a.s.,
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Daně - daň z příjmů 22.9.2023 Text rozhodnutí
2 Afs 41/2022 - 38 Tomáš Rayser s.r.o.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z přidané hodnoty 22.9.2023 Text rozhodnutí
5 As 1/2023 - 28 JUDr. Ing. Alexandra Plisková, LL.M.,
ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA
Zájmová a profesní samospráva 22.9.2023 Text rozhodnutí
2 As 278/2022 - 60 ZZN Polabí, a. s.,
Ing. Marie Kaiseršotová,
Ministerstvo pro místní rozvoj
Stavební zákon 22.9.2023 Text rozhodnutí
3 Ads 131/2022 - 27 Petr Šustr,
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sociální ochrana - Sociální pomoc 22.9.2023 Text rozhodnutí
2 Afs 69/2023 - 50 Jan Marx,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z přidané hodnoty 21.9.2023 Text rozhodnutí
8 As 46/2022 - 41 JUDr. Petr Smolík,
Mgr. Věra Sajdlová,
Mgr. Zdeněk Sajdl,
Obec Ostružno
Stavební zákon 21.9.2023 Text rozhodnutí
4 As 303/2022 - 34 Ing. Kateřina Dean,
náčelník Generálního štábu Armády České republiky
Služební poměr 21.9.2023 Text rozhodnutí
10 As 56/2022 - 33 Obec Modlany, Zastupitelstvo obce Modlany,
Sky Solar Development s.r.o.
Stavební zákon 21.9.2023 Text rozhodnutí
Počet řádků:
Celkový počet záznamů: 72