Přeskočit na hlavní obsah

Rozhodnutí soudu

 

Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení, popřípadě vyvěšením zkráceného znění jen s těmi částmi odůvodnění, z nichž je zřejmé, jaký je právní názor soudu a jaké důvody k němu vedly, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby (§ 49 odst. 12 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Vyhlašované rozsudky obsahují i osobní údaje účastníků a další osobní údaje a jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu dvou týdnů.

Nejvyšší správní soud upozorňuje, že osobní údaje jako součást vyhlašovaného rozhodnutí zveřejňuje jen na tuto nezbytně nutnou dobu. I když dochází ke zveřejnění prostřednictvím elektronické úřední desky na internetu a na úřední desce v budově soudu, nelze osobní údaje obsažené v těchto rozhodnutích dále šířit nebo dále zpracovávat. To je možné jen na základě právního titulu ke zpracování osobních údajů a za splnění podmínek nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a každý kdo tak činí, nese za takové zpracování plnou odpovědnost.

 Rozsudky ve věcech mezinárodní ochrany, ve věcech pobytu cizinců a usnesení o ustanovení opatrovníka v těchto věcech, případně i jiná rozhodnutí, určí-li tak předseda senátu v jednotlivém případě z důvodu ochrany citlivých údajů, nejsou zpřístupněny způsobem umožňující dálkový přístup a jsou tak vyhlašovány pouze na úřední desce v budově soudu. V řízení ve věcech volebních soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).

Pozn.: Výsledky vyhledávání se zobrazí pod vyhledávacím formulářem.

-
- - /
Číslo jednací Účastníci řízení Oblast úpravy Datum rozhodnutí Přílohy
2 Afs 125/2020 - 45 Foxi group CZ s.r.o.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z přidané hodnoty 30.9.2022 Text rozhodnutí
1 Afs 103/2022 - 36 VODASERVIS s.r.o.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z příjmů 30.9.2022 Text rozhodnutí
2 As 200/2020 - 123 Město Bílina,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ochrana hospodářské soutěže a veřejné zakázky 30.9.2022 Text rozhodnutí
1 As 168/2022 - 30 Krajský úřad Kraje Vysočina,
Ing. Jiří Kratochvíl
Přestupky 29.9.2022 Text rozhodnutí
1 As 70/2020 - 78 Úřad průmyslového vlastnictví,
Ing. Tomáš Aubrecht,
Mgr. Martin Pražák,
Dobšické těstoviny s.r.o.
Duševní vlastnictví 29.9.2022 Text rozhodnutí
1 As 183/2022 - 31 Ing. Jiří Tomek,
Společnost Yellow Dragon Enterpise LLC,
JUDr. Kateřina Tomková,
ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA
Procesní 29.9.2022 Text rozhodnutí
2 Afs 404/2020 - 59 Vodárny Kladno - Mělník, a.s.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - ostatní 29.9.2022 Text rozhodnutí
2 As 49/2022 - 103 FORTUNA GAME a.s.,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ochrana hospodářské soutěže a veřejné zakázky 29.9.2022 Text rozhodnutí
10 Afs 32/2021 - 94 VIASERVIS, s.r.o.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z příjmů 27.9.2022 Text rozhodnutí
2 Afs 297/2020 - 32 MARKETDOME s.r.o.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z přidané hodnoty 27.9.2022 Text rozhodnutí
Počet řádků:
Celkový počet záznamů: 87