Přeskočit na hlavní obsah

Rozhodnutí soudu

 

Na úřední desce soud vyhlašuje rozsudky vyvěšením úplného znění písemného vyhotovení, popřípadě vyvěšením zkráceného znění jen s těmi částmi odůvodnění, z nichž je zřejmé, jaký je právní názor soudu a jaké důvody k němu vedly, jsou-li při vyhlašování rozsudku přítomny pouze soudní osoby (§ 49 odst. 12 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Vyhlašované rozsudky obsahují i osobní údaje účastníků a další osobní údaje a jsou na úřední desce vyvěšeny po dobu dvou týdnů. Vyvěšování rozsudků je prováděno dle nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 38/18.

Nejvyšší správní soud upozorňuje, že osobní údaje jako součást vyhlašovaného rozhodnutí zveřejňuje jen na tuto nezbytně nutnou dobu. I když dochází ke zveřejnění prostřednictvím elektronické úřední desky na internetu a na úřední desce v budově soudu, nelze osobní údaje obsažené v těchto rozhodnutích dále šířit nebo dále zpracovávat. To je možné jen na základě právního titulu ke zpracování osobních údajů a za splnění podmínek nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a každý kdo tak činí, nese za takové zpracování plnou odpovědnost.

 Rozsudky ve věcech mezinárodní ochrany, ve věcech pobytu cizinců a usnesení o ustanovení opatrovníka v těchto věcech, případně i jiná rozhodnutí, určí-li tak předseda senátu v jednotlivém případě z důvodu ochrany citlivých údajů, nejsou zpřístupněny způsobem umožňující dálkový přístup a jsou tak vyhlašovány pouze na úřední desce v budově soudu. V řízení ve věcech volebních soud rozhoduje usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní).

Pozn.: Výsledky vyhledávání se zobrazí pod vyhledávacím formulářem.

-
- - /
Číslo jednací Účastníci řízení Oblast úpravy Datum rozhodnutí Přílohy
1 Afs 243/2023 - 28 DAREAL a.s.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - ostatní 5.3.2024 Text rozhodnutí
1 As 218/2023 - 50 CPI Park Žďárek, a.s.,
Obec Libouchec
Stavební zákon 5.3.2024 Text rozhodnutí
7 Afs 239/2023 - 32 Miroslav Švec,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - ostatní 5.3.2024 Text rozhodnutí
7 As 189/2023 - 22 Jindřich Vedral,
Krajský úřad Středočeského kraje
Stavební zákon 5.3.2024 Text rozhodnutí
7 As 181/2023 - 27 Eruca Technologies s.r.o.,
Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Ostatní 5.3.2024 Text rozhodnutí
8 As 1/2024 - 44 PÍSEK OSTRAVA s.r.o.,
Český báňský úřad
Ostatní 4.3.2024 Text rozhodnutí
6 Afs 289/2023 - 27 Ministerstvo práce a sociálních věcí,
POE, spol. s. r. o.
Dotace, rozpočtová pravidla 1.3.2024 Text rozhodnutí
6 As 262/2023 - 30 Občanům s.r.o.,
Energetický regulační úřad
Ochrana spotřebitele 1.3.2024 Text rozhodnutí
6 Ads 254/2023 - 42 Bohuslav Koutský,
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sociální ochrana - Sociální pomoc 1.3.2024 Text rozhodnutí
5 Ads 92/2023 - 31 Ing. Petra Grigelová, MBA,
předseda Rady Energetického regulačního úřadu
Zaměstnanost 1.3.2024 Text rozhodnutí
Počet řádků:
Celkový počet záznamů: 140