Přeskočit na hlavní obsah

Veřejná jednání

Spisová značka Účastníci řízení Věc Senát Předseda senátu Zástupce předsedy senátu Člen senátu Přísedící Datum jednání
8 Ads 179/2022 Vendula Raiminiusová,
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sociální ochrana - Sociální pomoc 8 JUDr. Milan PODHRÁZKÝ, Ph.D. JUDr. Petr MIKEŠ, Ph.D.,
Mgr. Jitka ZAVŘELOVÁ
30.3.2023
v 10:00 - 16:00
14 Kse 1/2022 Ministr spravedlnosti,
JUDr. Stanislav Pazderka
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů 14 JUDr. Josef BAXA JUDr. Jitka Dýšková Mgr. Stanislav Molák,
Mgr. Štěpán Holub,
JUDr. Petra Janoušková,
Mgr. Jan Valenta
12.4.2023
v 10:00 - 12:00
11 Kss 4/2022 předseda Obvodního soudu pro Prahu 8,
JUDr. Martin Valehrach
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 11 JUDr. Tomáš LANGÁŠEK, LL.M. JUDr. Jiří Zavázal Mgr. Michael Květ Mgr. Lukáš Trojan,
JUDr. Jan Jakovec,
Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.
17.4.2023
v 10:30 - 16:30
11 Kss 5/2022 předseda Okresního soudu v Mostě,
Mgr. Jan Musil
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 11 JUDr. Tomáš LANGÁŠEK, LL.M. JUDr. Jiří Zavázal Mgr. Michael Květ Mgr. Lukáš Trojan,
JUDr. Jan Jakovec,
Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.
17.4.2023
v 15:30 - 16:30
16 Kss 4/2021 předseda Okresního soudu v Teplicích,
JUDr. Miroslav Čapek
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 16 Mgr. David HIPŠR JUDr. Robert Waltr Mgr. Olga Houžvičková JUDr. Ivo Jahelka,
JUDr. Kateřina Frumarová,
Mgr. Dagmar Jersáková
18.4.2023
v 11:00 - 16:30
13 Kss 2/2023 předseda Obvodního soudu pro Prahu 1,
JUDr. Anna Vandáková
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 13 JUDr. Miluše DOŠKOVÁ JUDr. Václav Duda JUDr. Petr Kulawiak JUDr. Petr Čáp,
doc.JUDr. Jan Kocina, Ph.D.,
Mgr. Ing. Michal Hanych
19.4.2023
v 10:30 - 11:30
11 Kss 6/2022 Ministr spravedlnosti,
JUDr. Aleš Dufek
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 11 JUDr. Tomáš LANGÁŠEK, LL.M. JUDr. Jiří Zavázal Mgr. Michael Květ Mgr. Lukáš Trojan,
JUDr. Jan Jakovec,
Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.
15.5.2023
v 10:00 - 16:30
Celkový počet záznamů: 7
  • 1

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech kasačních stížností a ve věcech volebních zpravidla bez jednání. Ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, politických stran a politických hnutí ústní jednání probíhá. Přehled všech nařízených jednání je zveřejněn výše na webových stránkách soudu.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají v jednacích síních č. 141 a č. 149, které se nacházejí v přízemí budovy. V síni č. 141 zasedá tříčlenný senát, v síni č. 149 zvláštní senáty. Informace o nařízeném jednání se zobrazují na monitoru u vstupu do jednací síně.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají dle Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, přístupný zde. Veřejnost je povinna podrobit se kontrole v souladu se směrnicí č. 7/2006, k zabezpečení činnosti justiční stráže u Nejvyššího správního soudu, za účelem ochrany účastníků jednání a zaměstnanců soudu.