Přeskočit na hlavní obsah

Veřejná jednání

Spisová značka Účastníci řízení Věc Senát Předseda senátu Zástupce předsedy senátu Člen senátu Přísedící Datum jednání
12 Ksz 1/2022 městský státní zástupce v Praze,
Mgr. Lucia Horáková
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců 12 JUDr. Petr MIKEŠ, Ph.D. JUDr. Jan Engelmann JUDr. Jiří Machourek,
JUDr. Miloslava Vaňková,
Mgr. Zdeněk Snášel,
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa
24.8.2022
v 10:00 - 16:00
13 Kss 4/2022 předseda Obvodního soudu pro Prahu 8,
Mgr. Jana Tůmová
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 13 JUDr. Miluše DOŠKOVÁ JUDr. Václav Duda JUDr. Petr Kulawiak JUDr. Petr Čáp,
Prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.,
Mgr. Ing. Michal Hanych
14.9.2022
v 10:00 - 11:30
13 Kss 3/2022 předseda Okresního soudu v Liberci,
Mgr. Jana Vodehnalová
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 13 JUDr. Miluše DOŠKOVÁ JUDr. Václav Duda JUDr. Petr Kulawiak JUDr. Petr Čáp,
Prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.,
Mgr. Ing. Michal Hanych
14.9.2022
v 11:30 - 15:00
11 Kss 2/2022 předseda Městského soudu v Praze,
JUDr. Kamil Kydalka
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 11 JUDr. Tomáš LANGÁŠEK, LL.M. JUDr. Jiří Zavázal Mgr. Michael Květ JUDr. Milan Kyjovský,
Mgr. Lukáš Trojan,
Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.
3.10.2022
v 10:00 - 16:30
Celkový počet záznamů: 4
  • 1

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech kasačních stížností a ve věcech volebních zpravidla bez jednání. Ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, politických stran a politických hnutí ústní jednání probíhá. Přehled všech nařízených jednání je zveřejněn výše na webových stránkách soudu.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají v jednacích síních č. 141 a č. 149, které se nacházejí v přízemí budovy. V síni č. 141 zasedá tříčlenný senát, v síni č. 149 zvláštní senáty. Informace o nařízeném jednání se zobrazují na monitoru u vstupu do jednací síně.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají dle Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, přístupný zde. Veřejnost je povinna podrobit se kontrole v souladu se směrnicí č. 7/2006, k zabezpečení činnosti justiční stráže u Nejvyššího správního soudu, za účelem ochrany účastníků jednání a zaměstnanců soudu.