Přeskočit na hlavní obsah

Veřejná jednání

Spisová značka Účastníci řízení Věc Senát Předseda senátu Zástupce předsedy senátu Člen senátu Přísedící Datum jednání
16 Kss 5/2022 předseda okresního soudu v Jablonci nad Nisou,
JUDr. Jan Kušnír
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 16 Mgr. David HIPŠR JUDr. Robert Waltr Mgr. Olga Houžvičková JUDr. Ivo Jahelka,
JUDr. Kateřina Frumarová,
Mgr. Dagmar Jersáková
17.10.2023
v 10:30 - 14:30
16 Kss 2/2023 předseda Obvodního soudu pro Prahu 1,
JUDr. Jaroslava Novotná
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 16 Mgr. David HIPŠR JUDr. Robert Waltr Mgr. Olga Houžvičková JUDr. Ivo Jahelka,
JUDr. Kateřina Frumarová,
Mgr. Dagmar Jersáková
17.10.2023
v 12:30 - 14:30
16 Kss 4/2021 předseda Okresního soudu v Teplicích,
JUDr. Miroslav Čapek
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 16 Mgr. David HIPŠR JUDr. Robert Waltr Mgr. Olga Houžvičková JUDr. Ivo Jahelka,
JUDr. Kateřina Frumarová,
Mgr. Dagmar Jersáková
17.10.2023
v 14:30 - 16:30
8 Afs 80/2021 2P Commercial Agency s.r.o.,
AB insolvence v.o.s.,
Odvolací finanční ředitelství
Daně - daň z přidané hodnoty 8 JUDr. Petr MIKEŠ, Ph.D. JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.,
Mgr. Jitka ZAVŘELOVÁ
18.10.2023
v 13:30 - 16:30
11 Kss 1/2023 předseda Obvodního soudu pro Prahu 8,
JUDr. Adriana Pilařová
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 11 JUDr. Tomáš LANGÁŠEK, LL.M. JUDr. Jiří Zavázal Mgr. Michael Květ Mgr. Lukáš Trojan,
JUDr. Jan Jakovec,
Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.
6.11.2023
v 13:00 - 17:00
Celkový počet záznamů: 5
  • 1

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech kasačních stížností a ve věcech volebních zpravidla bez jednání. Ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, politických stran a politických hnutí ústní jednání probíhá. Přehled všech nařízených jednání je zveřejněn výše na webových stránkách soudu.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají v jednacích síních č. 141 a č. 149, které se nacházejí v přízemí budovy. V síni č. 141 zasedá tříčlenný senát, v síni č. 149 zvláštní senáty. Informace o nařízeném jednání se zobrazují na monitoru u vstupu do jednací síně.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají dle Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, přístupný zde. Veřejnost je povinna podrobit se kontrole v souladu se směrnicí č. 7/2006, k zabezpečení činnosti justiční stráže u Nejvyššího správního soudu, za účelem ochrany účastníků jednání a zaměstnanců soudu.