Soudcovská rada Nejvyššího správního soudu

Předseda soudcovské rady

JUDr. Filip Dienstbier

Působnost: svolává, určuje program a řídí jednání soudcovské rady (§ 24 odst. 1 s. ř. s.)

Členové soudcovské rady

Mgr. Radovan Havelec
JUDr. Viktor Kučera
Mgr. Eva Šonková
Mgr. Jitka Zavřelová

 

Působnost soudcovské rady

  • je poradním orgánem předsedy Nejvyššího správního soudu (§ 23 odst. 3 s. ř. s.)
  • vyjadřuje  se ke  kandidátům  na  jmenování do funkce předsedy   kolegia a předsedy senátu Nejvyššího správního soudu
  • vyjadřuje se k soudcům, kteří mají být přiděleni nebo přeloženi k výkonu funkce u Nejvyššího správního soudu nebo kteří mají být přeloženi od Nejvyššího správního soudu k jinému soudu
  • projednává  návrhy  rozvrhu  práce  Nejvyššího správního soudu a jeho změn
  • vyjadřuje se k zásadním otázkám státní správy Nejvyššího správního soudu
  • může požádat předsedu Nejvyššího  správního soudu o svolání pléna a navrhnout mu program zasedání pléna (§ 25 s. ř. s.)
  • plní i další úkoly, stanoví-li tak zvláštní zákon, např. vyjadřuje se k členům kárného senátu podle § 4 odst. 2 zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců