Kárné senáty

Od 1. 10. 2008 se Nejvyšší správní soud stal kárným soudem pro věci soudců a státních zástupců. Stalo se tak na základě zákona č. 314/2008 Sb., který novelizoval zákon o soudech a soudcích (č. 6/2002 Sb.) a zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců (č. 7/2002 Sb.).

Kárné senáty ve věcech soudců

Předseda senátu

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.

Zástupce předsedy senátu

JUDr. Jiří Zavázal

Člen senátu z řad soudců

Mgr. Michael Květ

Náhradník předsedy senátu

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

Náhradník zástupce předsedy senátu

JUDr. Pavel Šilhavecký

Náhradnice člena senátu z řad soudců

Mgr. Simona Řežuchová

  

Působnost
Rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.

 

Přísedící

Přísedící z řad státních zástupců

JUDr. Jan Jakovec  

1. náhradnice

Mgr. Dita Havlínová

2. náhradník

Mgr. Václav Kotas, LL.M.

 

 

Přísedící z řad advokátů

Mgr. Lukáš Trojan

1. náhradník

JUDr. Milan Kyjovský

2. náhradnice 

JUDr. Monika Novotná

  

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání

Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.

1. náhradník

prof. JUDr. PhDr. Přemysl Raban, CSc. 

2. náhradnice

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.

  

Asistenti

asistenti předsedy senátu

Soudní kancelář

Vedoucí kanceláře

Markéta Malendová

Protokolující úředníci

Šárka Hovorková
Petra Valová

  

Předsedkyně senátu

JUDr. Miluše Došková

Zástupce předsedkyně senátu

JUDr. Václav Duda

Člen senátu z řad soudců

JUDr. Petr Kulawiak

 

Náhradník předsedkyně senátu

Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.

Náhradník zástupce předsedkyně senátu

JUDr. Antonín Draštík

Náhradnice člena senátu z řad soudců

JUDr. Dana Enochová

  

Působnost
Rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.

 

Přísedící

Přísedící z řad státních zástupců

Mgr. Ing. Michal Hanych

1. náhradnice

JUDr. Iveta Janů, Ph.D.

2. náhradník

JUDr. Stanislav Potužník

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Petr Čáp

1. náhradník

JUDr. František Vavroch

2. náhradník

JUDr. Bohuslav Sedlatý

 

 

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání

doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

1. náhradnice

JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D. 

 

 

  

Asistenti

Asistenti předsedy senátu

Předseda senátu

Mgr. David Hipšr

Zástupce předsedy senátu

JUDr. Robert Waltr

Členka senátu z řad soudců

Mgr. Olga Houžvičková

  

Náhradník předsedy senátu

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. 

Náhradnice zástupce předsedy senátu

JUDr. Ivana Zlatohlávková

Náhradnice členky senátu z řad soudců

Mgr. Kateřina Horáková

  

Působnost

  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.
  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosit soudních exekutorů v řízeních zahájených do 31. 10. 2009.

 

Přísedící

Přísedící z řad státních zástupců

Mgr. Dagmar Jersáková

1. náhradník

JUDr. Pavel Klail

2. náhradník

JUDr. Ladislav Hruban, Ph.D.

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Ivo Jahelka

1. náhradník

JUDr. Petr Poledne

2. náhradník

JUDr. Ivo Pavlů

 

 

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání

JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

1. náhradník

doc. JUDr. Martin Škop, Ph.D.

2. náhradník

 

  

Asistenti

Asistenti předsedy senátu

Kárný senát ve věcech státních zástupců

Předseda senátu

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D.

Zástupce předsedy senátu

JUDr. Jan Engelmann

Náhradník předsedy senátu

JUDr. Jiří Palla 

Náhradník zástupce předsedy senátu 

JUDr. Lubomír Ptáček

  

Působnost
Rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti státních zástupců dle zákona č. 7/2002 Sb.


Přísedící

1. přísedící z řad státních zástupců

JUDr. Marek Bodlák

1. náhradnice

JUDr. Miloslava Vaňková

2. náhradník

JUDr. Jan Kořán

 

 

2. přísedící z řad státních zástupců

JUDr. Michal Basík

1. náhradník

Mgr. Zdeněk Snášel

2. náhradník

Mgr. Marek Přichystal

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Jiří Machourek

1. náhradník

JUDr. Jiří Novák

 

 

 

 

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 

1. náhradník

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. 

2. náhradník

JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

  

Asistenti

asistenti předsedy senátu

Soudní kancelář

Vedoucí kanceláře

Markéta Malendová

Protokolující úředníci: 

Šárka Hovorková
Petra Valová

Od 26. 6. 2009 se Nejvyšší správní soud na základě zákona č. 183/2009 Sb. (změna exekučního řádu) stal také kárným soudem pro věci exekutorů. V řízení měly rozhodovat kárné senáty, které jednají rovněž v kárných věcech soudců. Podle přechodných ustanovení zákona měl NSS rozhodnout též o všech věcech, jež do té doby nerozhodla kárná komise (zrušený orgán Exekuční komory), jakož i o věcech, které již kárná komise rozhodla, ale zatím nevyhotovila písemné rozhodnutí a nezaslala je kárně obviněnému. Nedlouho po této změně se úprava kárného řízení ve věcech exekutorů znovu změnila a s účinností od 1. 11. 2009 byly zákonem č. 286/2009 Sb. (změna exekučního řádu) na NSS vytvořeny kárné senáty pro exekutory.

Kárný senát ve věcech exekutorů

Předseda senátu

JUDr. Josef Baxa

Zástupkyně předsedy senátu

JUDr. Jitka Dýšková

Náhradník předsedy senátu

prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

Náhradník zástupkyně předsedy senátu

JUDr. Filip Cileček

  

Působnost
Rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů v řízeních zahájených po 1.11.2009.

 

Přísedící

Přísedící z řad soudních exekutorů

Mgr. Stanislav Molák

1. náhradnice

JUDr. Ingrid Švecová

2. náhradník

Mgr. Tomáš Voborník

 

 

Přísedící z řad soudních exekutorů

Mgr. Jan Valenta

1. náhradnice

Mgr. Zuzana Komínková

2. náhradník

Mgr. Tomáš Pospíchal

 

 

Přísedící z řad advokátů

Mgr. Štěpán Holub

1. náhradnice

JUDr. Lenka Vidovičová

2. náhradník

JUDr. Jan Skřipský

 

 

Přísedící z řad osob navržených veřejným ochráncem práv

JUDr. Petra Janoušková

1. náhradník

JUDr. Jiří Exner

2. náhradnice

JUDr. Tereza Němcová Čáslavská

  

Asistenti

asistenti předsedy senátu

Soudní kancelář

Vedoucí kanceláře

Markéta Malendová

Protokolující úředníci: Šárka Hovorková
Petra Valová