Kárné senáty

Od 1. 10. 2008 se Nejvyšší správní soud stal kárným soudem pro věci soudců a státních zástupců. Stalo se tak na základě zákona č. 314/2008 Sb., který novelizoval zákon o soudech a soudcích (č. 6/2002 Sb.) a zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců (č. 7/2002 Sb.).

Kárné senáty ve věcech soudců

Předseda senátu

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D.

Zástupce předsedy senátu

JUDr. Antonín Draštík

Členka senátu z řad soudců

JUDr. Ivana Ondryášová

  

Náhradník předsedy senátu

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

Náhradník zástupce předsedy senátu

JUDr. Bohuslav Horký

Náhradnice členky senátu z řad soudců

JUDr. Andrea Esterková

  

Působnost
Rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.

 

Přísedící

Přísedící z řad státních zástupců

JUDr. Zuzana Minářová

1. náhradnice

Mgr. Miriam Teichmannová

2. náhradník

Mgr. Michal Jílovec, Ph.D.

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Vladimír Jirousek

1. náhradník

JUDr. Jan Mikš

2. náhradník

Mgr. Lukáš Trojan

  

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

1. náhradník

prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. 

2. náhradník

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

  

Asistenti

asistenti předsedy senátu

Soudní kancelář

Vedoucí kanceláře

Markéta Malendová

Protokolující úředníci

Šárka Hovorková
Petra Valová

  

Předseda senátu

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

Zástupce předsedy senátu

JUDr. Tomáš Durdík

Člen senátu z řad soudců

JUDr. Tomáš Uldrich

 

Náhradník předsedy senátu

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

Náhradník zástupce předsedy senátu

JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., LL.M.

Náhradník člena senátu z řad soudců

Mgr. Bc. Viktor Mach

  

Působnost
Rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.

 

Přísedící

Přísedící z řad státních zástupců

Mgr. Táňa Dočekalová

1. náhradnice

JUDr. Miloslava Vaňková

2. náhradnice

Mgr. Karolína Fialová

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský

1. náhradník

JUDr. Petr Čáp

2. náhradník

JUDr. Michal Žižlavský

 

 

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

1. náhradník

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 

2. náhradnice

Mgr. Petra Krtková

  

Asistenti

Asistenti předsedy senátu

Předseda senátu

Mgr. David Hipšr

Zástupce předsedy senátu

JUDr. Robert Waltr

Členka senátu z řad soudců

Mgr. Olga Houžvičková

  

Náhradník předsedy senátu

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. 

Náhradnice zástupce předsedy senátu

JUDr. Ivana Zlatohlávková

Náhradnice členky senátu z řad soudců

Mgr. Kateřina Horáková

  

Působnost

  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudců dle zákona č. 7/2002 Sb.
  • rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosit soudních exekutorů v řízeních zahájených do 31. 10. 2009.

 

Přísedící

Přísedící z řad státních zástupců

Mgr. Dagmar Jersáková

1. náhradník

JUDr. Pavel Klail

2. náhradník

JUDr. Ladislav Hruban, Ph.D.

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Ivo Jahelka

1. náhradník

JUDr. Petr Poledne

2. náhradník

JUDr. Ivo Pavlů

 

 

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání

JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

1. náhradník

doc. JUDr. Martin Škop, Ph.D.

2. náhradník

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

  

Asistenti

Asistenti předsedy senátu

Kárný senát ve věcech státních zástupců

Předseda senátu

Mgr. Ondřej Mrákota

Zástupce předsedy senátu

Mgr. Milan Polášek

Náhradník předsedy senátu

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec 

Náhradník zástupce předsedy senátu 

JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.

  

Působnost
Rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti státních zástupců dle zákona č. 7/2002 Sb.


Přísedící

1. přísedící z řad státních zástupců

JUDr. Drahomíra Lorencová

1. náhradnice

JUDr. Dana Opatrná

2. náhradník

Mgr. Radim Sobek

 

 

2. přísedící z řad státních zástupců

Mgr. Martin Prokeš

1. náhradník

Mgr. Bc. Ondřej Trčka

2. náhradnice

JUDr. Eva Váchalová

 

 

Přísedící z řad advokátů

JUDr. Jiří Miketa

1. náhradník

JUDr. Jan Brož

2. náhradník

Mgr. Richard Vachoušek

 

 

Přísedící vykonávající jiné právnické povolání

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 

1. náhradník

Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.

2. náhradník

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.

  

Asistenti

asistenti předsedy senátu

Soudní kancelář

Vedoucí kanceláře

Markéta Malendová

Protokolující úředníci: 

Šárka Hovorková
Petra Valová

Od 26. 6. 2009 se Nejvyšší správní soud na základě zákona č. 183/2009 Sb. (změna exekučního řádu) stal také kárným soudem pro věci exekutorů. V řízení měly rozhodovat kárné senáty, které jednají rovněž v kárných věcech soudců. Podle přechodných ustanovení zákona měl NSS rozhodnout též o všech věcech, jež do té doby nerozhodla kárná komise (zrušený orgán Exekuční komory), jakož i o věcech, které již kárná komise rozhodla, ale zatím nevyhotovila písemné rozhodnutí a nezaslala je kárně obviněnému. Nedlouho po této změně se úprava kárného řízení ve věcech exekutorů znovu změnila a s účinností od 1. 11. 2009 byly zákonem č. 286/2009 Sb. (změna exekučního řádu) na NSS vytvořeny kárné senáty pro exekutory.

Kárný senát ve věcech exekutorů

Předseda senátu

JUDr. Jiří Palla

Zástupkyně předsedy senátu

JUDr. Jitka Dýšková

Náhradník předsedy senátu

JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D. 

Náhradník zástupkyně předsedy senátu

JUDr. Filip Cileček

  

Působnost
Rozhoduje ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů v řízeních zahájených po 1. 11. 2009.

 

Přísedící

Přísedící z řad soudních exekutorů

Mgr. Stanislav Molák

1. náhradnice

JUDr. Ingrid Švecová

2. náhradník

Mgr. Tomáš Voborník

 

 

Přísedící z řad soudních exekutorů

Mgr. Jan Valenta

1. náhradnice

Mgr. Zuzana Komínková

2. náhradník

Mgr. Tomáš Pospíchal

 

 

Přísedící z řad advokátů

Mgr. Štěpán Holub

1. náhradnice

JUDr. Lenka Vidovičová

2. náhradník

JUDr. Jan Skřipský

 

 

Přísedící z řad osob navržených veřejným ochráncem práv

JUDr. Petra Janoušková

1. náhradnice

JUDr. Tereza Němcová Čáslavská

2. náhradník

Mgr. Jaroslav Švoma

  

Asistenti

asistenti předsedy senátu

Soudní kancelář

Vedoucí kanceláře

Markéta Malendová

Protokolující úředníci: Šárka Hovorková
Petra Valová