Další senáty Nejvyššího správního soudu

Sedmičlenný senát ve věcech kompetenčních žalob podle § 16 odst. 2 písm. a) s. ř. s.

Předseda senátu                   
JUDr. Filip Dienstbier

Členové senátu
Mgr. David Hipšr
JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D.
JUDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.
Mgr. Jitka Zavřelová
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.
JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.

Působnost
Rozhoduje v řízení o kompetenčních žalobách podle § 97 a násl. s. ř. s.

Asistenti
Asistenti u jednotlivých soudců jsou uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10.

Soudní kancelář
Kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář 8. senátu.

Sedmičlenný senát ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí podle § 16 odst. 2 písm. a) s. ř. s.

Předseda senátu
JUDr. Tomáš Langášek

Členové senátu
JUDr. Josef Baxa
Mgr. Michaela Bejčková
JUDr. Radan Malík
JUDr. Petr Mikeš
doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D.
JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Působnost

  • rozhoduje ve věcech volebních podle § 88 a násl. s. ř. s.
  • rozhoduje v řízení ve věcech politických stran a politických hnutí podle § 94 a násl. s. ř. s., včetně obnovy řízení
  • rozhoduje o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda
  • rozhoduje ve věcech porušení pravidel financování volební kampaně dle § 90a s. ř. s.

Asistenti
Asistenti u jednotlivých soudců jsou uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10.

Soudní kancelář
Kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář kárných senátů.

Sedmičlenný rozšířený senát podle § 16 odst. 3 písm. a) s. ř. s.

Předseda senátu
JUDr. Josef Baxa

Členové senátu
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
JUDr. Barbara Pořízková
Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.
JUDr. Petr Mikeš, Ph.D.

Působnost
Rozhoduje ve věcech mu postoupených tříčlenným senátem podle ustanovení § 17 a 18 s. ř. s.

Asistenti
Asistenti u jednotlivých soudců jsou uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10.

Soudní kancelář
Kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář 1. senátu.

Devítičlenný rozšířený senát podle § 16 odst. 3 písm. b) s. ř. s.

Předseda senátu
JUDr. Josef Baxa

Členové senátu
Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.
Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
JUDr. Barbara Pořízková
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.
JUDr. Petr Mikeš, Ph.D.
JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.

Působnost
Rozhoduje ve věcech mu postoupených sedmičlenným senátem podle § 17 a 18 s. ř. s.

Asistenti
Asistenti u jednotlivých soudců jsou uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10.

Soudní kancelář
Kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář 1. senátu.

Senát pro rozhodování o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem nebo Nejvyšším správním soudem

Předseda senátu
JUDr. Radan Malík

Předsedkyně senátu
JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D.

Předsedkyně senátu
JUDr. Lenka Kaniová

Působnost

  • Rozhoduje o návrzích na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Rozhoduje o návrzích na určení lhůty k provedení procesního úkonu Nejvyšším správním soudem podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Asistenti
Asistenti u jednotlivých soudců jsou uvedeni u tříčlenných senátů č. 1-10.
 
Soudní kancelář
Kancelářské práce zajišťuje soudní kancelář kárných senátů.