Návštěvy a delegace na NSS

Setkání lucemburských soudců s představiteli Nejvyššího správního soudu, Praha, 10. - 12. 9. 2023

Studenti PF MU v Brně v rámci projektu Institutional Visits pořádaným Evropskou asociací studentů práv a mladých právníků ELSA Brno na návštěvě NSS, 6. 4. 2022

Delegace soudců a analytiků německého Spolkového správního soudu, 2. 11. 2021