Konference a semináře

Společný seminář Komory daňových poradců ČR, NSS a Ministerstva financí ČR, Brno, 15. 9. 2022

Kongres Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (IAHJA/IASAJ) na téma „Role nejvyšších správních soudů během covidové krize“, Brusel, 20. – 21. 6. 2022

Foto: IAHJA (IASAJ)

Seminář ACA-Europe „Techniques for the protection of private subjects in contrast with public authorities: actions and remedies – liability and compliance“, Řím, 23. 5. 2022

Foto: Ufficio Stampa Presidenza della Repubblica (Tisková kancelář prezidenta Italské republiky), ACA-Europe

Seminář KDP ČR, NSS a MF ČR na téma „Aktuální daňová témata ve světle judikatury“, 15. 10. 2019

Seminář ACA-Europe na NSS „Usnadňovat či omezovat přístup ke správním soudům?", 9. září 2019

Noc práva, 6. března 2019

Generální shromáždění ACA-Europe, zasedání Board, seminář, 17. – 19. 5. 2015