Skip to main content

Rozhodnutí správních soudů

- - /

Jednání soudu

  1. 3.10.
    File No.: 11 Kss 2/2022
    jednání zrušeno
  2. 14.11.

Generátor variabilního symbolu pro úhradu soudních poplatků

V případě kasační stížnosti podané proti rozhodnutí krajského soudu:

  • znáte-li spisovou značku Nejvyššího správního soudu, vyberte v kolonce Soud „Nejvyšší správní soud“ a do kolonek Spisová značka zadejte postupně spisovou značku Nejvyššího správního soudu
  • pokud spisová značka Nejvyššího správního soudu dosud nebyla zavedena a znáte-li spisovou značku krajského soudu, v kolonce Soud vyberte příslušný krajský soud a do kolonek Spisová značka zadejte postupně spisovou značku tohoto krajského soudu.
- - /