Skip to main content

Rozhodnutí správních soudů

- - /

Jednání soudu

  1. 6.2.
  2. 22.2.
    File No.: 14 Kse 1/2022
    jednání odročeno na 22.2.2023
  3. 7.3.

Generátor variabilního symbolu pro úhradu soudních poplatků

V případě kasační stížnosti podané proti rozhodnutí krajského soudu:

  • znáte-li spisovou značku Nejvyššího správního soudu, vyberte v kolonce Soud „Nejvyšší správní soud“ a do kolonek Spisová značka zadejte postupně spisovou značku Nejvyššího správního soudu
  • pokud spisová značka Nejvyššího správního soudu dosud nebyla zavedena a znáte-li spisovou značku krajského soudu, v kolonce Soud vyberte příslušný krajský soud a do kolonek Spisová značka zadejte postupně spisovou značku tohoto krajského soudu.
- - /