Knihovna

Knihovna Nejvyššího správního soudu je knihovnou se specializovaným fondem zaměřeným na správní právo, resp. právo obecně. Základními dokumenty knihovny jsou knihy a periodika. Katalog knih je k zhlédnutí níže, seznam časopisů je ZDE na této stránce. Přístup do knihovny je možný po předchozí domluvě, která spočívá především ve vyjasnění času příchodu a požadavku na dokumenty, o které máte zájem. Pro komunikaci využijte, prosím, e-mail knihovna@nssoud.cz.

Základní otevírací doba knihovny je každý všední den od 10.00 do 13.00, případně dle domluvy i mimo tyto hodiny.