Nejvyšší správní soud
    
 
Obecné informace Historie Organizace soudu Soudci Memorandum o výběru kandidátů na soudce Memorandum o dočasném přidělování soudců Budova soudu Fotogalerie Pracovní nabídky Veřejné zakázky Nabídka nepotřebného majetku Kontakty

Současní soudci

JUDr. Josef Baxa (* 1959)

JUDr. Josef Baxa (* 1959)

předseda senátu

soudcem od roku 1984

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2003

předseda soudu do září roku 2018

 

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni a na jaře 1990 se stal i jeho místopředsedou. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

 

Mgr. Michaela Bejčková (* 1978)

Mgr. Michaela Bejčková (* 1978)

soudkyně
soudkyně od roku 2009
soudkyně Nejvyššího správního soudu od roku 2016

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2003 až 2009 byla asistentkou soudkyně Nejvyššího správního soudu, poté byla jmenována soudkyní a působila na správním úseku Městského soudu v Praze.

Mgr. Jana Brothánková (* 1953)

Mgr. Jana Brothánková (* 1953)

předsedkyně senátu

soudkyně od roku 1992

soudkyně Nejvyššího správního soudu od roku 2014

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Od r. 1978 do 1. 4. 1990 pracovala jako čekatelka, poté jako prokurátorka Obvodní prokuratury Praha 9 na úseku všeobecného a občanskosoudního dozoru, dále na tomtéž úseku Městské prokuratury v Praze do 31. 1. 1992. 

JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M. (* 1973)

JUDr. Jakub Camrda, Ph.D., LL.M. (* 1973)

předseda senátu

soudcem od roku 2006

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2007

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2000 působil jako ředitel odboru evropské integrace Ministerstva spravedlnosti, v roce 2003 se stal náměstkem ministra spravedlnosti. Od listopadu 2004 působil při Legislativní radě vlády České republiky.

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. (* 1969)

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. (* 1969)

předseda senátu

soudcem od roku 2014

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2014

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde složil též rigorózní zkoušku. Doktorské studium absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2001 působí jako pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

 

JUDr. Miluše Došková (* 1953)

JUDr. Miluše Došková (* 1953)

předsedkyně soudcovské rady

soudkyní od roku 1994

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Původně působila jako prokurátorka na okresní, později na krajské prokuratuře. V roce 1994 byla jmenována soudkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde působila do roku 2002, kdy se stala soudkyní Vrchního soudu v Praze.

JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (* 1977)

JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D. (* 1977)

předseda senátu

soudcem od roku 2008

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2014 

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2005 ukončil na této fakultě i postgraduální studium. Od roku 2003 do roku 2007 pracoval na Nejvyšším správním soudě jako asistent soudce. V roce 2008 byl jmenován soudcem a přidělen ke Krajskému soudu v Brně

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec (* 1970)

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec (* 1970)

předseda senátu

soudcem od roku 1996

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2008

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Management veřejného sektoru a Slezskou univerzitu v Opavě, obor Veřejná správa a regionální politika.

Mgr. David Hipšr (* 1974)

Mgr. David Hipšr (* 1974)

předseda senátu

soudcem od roku 2001

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2010

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1998 až 2001 byl justičním čekatelem na Městském soudu v Praze. Po jeho jmenování soudcem působil jako předseda senátu na Obvodním soudu pro Prahu 1 na úseku občanskoprávním a od roku 2003 do roku 2009 opět na

JUDr. Lenka Kaniová (* 1956)

JUDr. Lenka Kaniová (* 1956)

předsedkyně senátu

soudkyní od roku 2003

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Od roku 1982 působila jako právnička na Městském, později na Okresním úřadu národního zdraví Brno-venkov.

Mgr. Lenka Krupičková, LL.M. (* 1980)

Mgr. Lenka Krupičková, LL.M. (* 1980)

soudkyně

soudkyní od roku 2018

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2018

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia absolvoval stipendijní pobyt na Fribourgské univerzitě. Od roku 2005 byla asistentkou daňového poradce ve společnosti Vorlíčková Partners s. r. o. a od roku 2007 koncipientka ve společnosti Gleiss Lutz v. o. s.

doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. (* 1973)

doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. (* 1973)

předseda senátu

soudcem od roku 2008

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2008

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a University of Michigan Law School, Ann Arbor v USA, kde jako první z České republiky získal titul doktora právních věd. V letech 1997 až 2001 pracoval v advokátní kanceláři

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M. (* 1974)

JUDr. Tomáš Langášek, LL.M. (* 1974)

předseda senátu
soudcem od roku 2013
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1999). Na Central European University v Budapešti získal diplom LL.M. v oboru srovnávacího ústavního práva (2000). Po ukončení vojenské služby se v Kanceláři veřejného ochránce práv v letech 2001 až 2003 zabýval podněty dovolávajícími se ochrany základních práv a svobod,

JUDr. Radan Malík (* 1959)

JUDr. Radan Malík (* 1959)

předseda senátu

soudcem od roku 1990

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1982 až 1990 působil jako právník právního odboru Městského ústavu národního zdraví v Brně. V roce 1990 byl jmenován soudcem a přidělen k Městskému soudu v Brně, kde zastával

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. (* 1960)

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. (* 1960)

předsedkyně senátu

soudkyní od roku 2003

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Působila v daňové správě, nejdříve v letech 1983 až 1995 jako odborná referentka na Krajské finanční správě, poté pět let jako metodička daňového oddělení na Finančním ředitelství v Brně.

JUDr. Michal Mazanec (* 1951)

JUDr. Michal Mazanec (* 1951)

předseda soudu od října 2018

soudcem od roku 1992

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Před jmenováním soudcem vykonával funkci prokurátora na netrestním úseku všeobecného a občansko-soudního dozoru. Od roku 1990 působil jako ředitel právního a legislativního odboru Ministerstva kultury České republiky.

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D. (* 1978)

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D. (* 1978)

předseda senátu

soudcem od roku 2013

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia a po jeho skončení pracoval jako právní konzultant Kanceláře prezidenta republiky, kde měl na starosti přípravu podkladů pro výkon ústavních pravomocí prezidenta republiky (zejména návrhy vet zákonů a podání Ústavnímu soudu).

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D. (*1980)

doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D. (*1980)

soudce
soudcem od roku 2016
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2016

Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a politologii na Fakultě sociálních studií téže univerzity. V akademickém roce 2009/2010 absolvoval roční studijní program na Universidade Católica v Lisabonu.

Mgr. Ondřej Mrákota (* 1974)

Mgr. Ondřej Mrákota (* 1974)

předseda senátu

soudcem od roku 2000

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Soudcem byl jmenován v roce 2000 a do roku 2007 působil u Okresního soudu v Opavě na civilním úseku.

JUDr. Jiří Palla (* 1973)

JUDr. Jiří Palla (* 1973)

předseda senátu

soudcem od roku 2000

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2010

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1996 až 1997 pracoval v legislativním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny. Od roku 1997 byl justičním čekatelem na Krajském soudu v Ústí nad Labem.

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. (* 1974)

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. (* 1974)

v souvislosti se jmenováním soudcem Tribunálu SD EU od 19. 9. 2016 dočasně zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudce Tribunálu

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2001 až 2005 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 2. Od září 2004 do srpna 2005 byl dočasně přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu. Jeho stálým soudcem se stal v září roku 2005.

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

soudce

soudcem od roku 2010

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2018

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 působil jako interní doktorand katedry ústavního práva a posléze jako externí vyučující až do roku 2010. Od dubna 2005 působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu a současně jako člen oddělení dokumentace a analytiky NSS.

JUDr. Barbara Pořízková (* 1968)

JUDr. Barbara Pořízková (* 1968)

místopředsedkyně soudu od října 2018

předsedkyně senátu

soudkyní od roku 2006

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2006

 

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1993 až 2001 pracovala jako právnička na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně.

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. (* 1978)

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. (* 1978)

soudce

soudcem od roku 2018

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2018

 

Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a politologii na Fakultě sociálních studií téže univerzity. Od roku 2001 pracoval v Kanceláři veřejného ochránce práv, v letech 2002–2008 jako asistent místopředsedkyně Ústavního soudu,

Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (* 1949)

Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (* 1949)

předseda senátu

soudcem od roku 2003

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Na stejné fakultě v letech 1976 až 2003 vyučoval správní právo, od roku 1990 zastával pozici vedoucího katedry správní  vědy, správního práva a finančního práva této fakulty a současně byl

Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M. (* 1978)

Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M. (* 1978)

předseda senátu
soudcem od roku 2013
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, postgraduální studijní program (LL.M.) na Právnické fakultě TU Dresden a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 2002 až 2006 vykonával praxi koncipienta v advokátní kanceláři a u soudního exekutora. V letech 2006 až 2010 pracoval na Nejvyšším správním soudě

JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D. (*1969)

JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D. (*1969)

soudce
soudcem od roku 2017
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2017

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval krátkou dobu během studia a po studiu jako novinář. Od roku 1997 působil jako advokátní koncipient a od roku 2000 jako advokát. Pracoval pro mezinárodní advokátní kanceláře (Allen & Overy, Clifford Chance) a českou advokátní kancelář (Vyskočil, Krošlák & spol.).

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (* 1966)

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (* 1966)

v souvislosti se jmenováním soudkyní Ústavního soudu od 7. 8. 2013 dočasně zproštěna výkonu funkce soudkyně u Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudkyně Ústavního soudu

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita), kde v letech 1990 až 1993 a opět od roku 2001 působila jako odborná asistentka katedry ústavního práva a politologie.

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (* 1969)

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (* 1969)

v souvislosti se jmenováním soudce Ústavního soudu od 12. 6. 2014 dočasně zproštěn výkonu funkce soudce u Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudce Ústavního soudu

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (v současné době Masarykova univerzita). V roce 1995 ukončil na této fakultě i postgraduální studium a habilitoval se v roce 2001.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (* 1973)

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (* 1973)

předseda senátu
soudcem od roku 2001
soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2005

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Po absolutoriu práv v roce 1998 se stal justičním čekatelem a následně roku 2001 soudcem. Působil nejprve na Okresním soudu Praha-západ v oboru civilního práva a exekucí, od roku 2005 je soudcem Nejvyššího správního soudu.

Mgr. Eva Šonková (* 1976)

Mgr. Eva Šonková (* 1976)

soudkyně

soudkyní od roku 2003

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2007

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Soudkyní byla jmenována v roce 2003 a až do roku 2005 působila u Okresního soudu v Rokycanech, kde byla přidělena k výkonu funkce soudce na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Plzni.

JUDr. Milada Tomková (* 1959)

JUDr. Milada Tomková (* 1959)

v souvislosti se jmenováním soudkyní Ústavního soudu od 3. 5. 2013 dočasně zproštěna výkonu funkce soudkyně u Nejvyššího správního soudu po dobu výkonu funkce soudkyně Ústavního soudu

Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1987 až 2003 působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí, od roku 1992 jako ředitelka legislativního odboru. Do její působnosti spadala legislativní činnost v oboru sociální politiky, zejména sociálního zabezpečení.

JUDr. Jaroslav Vlašín (* 1961)

JUDr. Jaroslav Vlašín (* 1961)

předseda senátu

soudcem od roku 1993

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1983 až 1984 pracoval jako právník u Železničního stavitelství Brno.

JUDr. Miloslav Výborný (* 1952)

JUDr. Miloslav Výborný (* 1952)

předseda senátu

soudcem od roku 2003

soudcem Nejvyššího správního soudu od roku 2013

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od ukončení studií pracoval v advokacii nejprve jako advokátní koncipient, poté jako samostatný advokát v Chrudimi.

Mgr. Petra Weissová (* 1969)

Mgr. Petra Weissová (* 1969)

soudkyně
soudkyně od roku 1996
soudkyně Nejvyššího správního soudu od roku 2016

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1993 nastoupila jako justiční čekatelka na Krajský obchodní soud v Brně, kde také od roku 1996 začala působit jako soudkyně. 

 

JUDr. Marie Žišková (* 1951)

JUDr. Marie Žišková (* 1951)

předsedkyně senátu

soudkyní od roku 1975

soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2003

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1975 až 1977 působila jako soudkyně na Okresním soudu v Jičíně  ve funkci předsedkyně senátu v občanskoprávní agendě, poté až do roku 2000 na Ministerstvu spravedlnosti, kde se nejprve věnovala dohledové činnosti