Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 5 As 231/2018
stěžovatel Ministerstvo životního prostředí
účastník řízení xxx
Věc Právo na informace 
Soud Městský soud v Praze 
Spisová značka 5 A 128/2015 
Správní orgán Ministerstvo životního prostředí 
Č.j.správního orgánu 49378/ENV/15 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 24.7.2015
Datum rozhodnutí krajského soudu 27.6.2018
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 10.7.2018
Procesní rozhodnutí - Usnesení - přiznání odkl. účinku 24.7.2018
Vypracování rozhodnutí 24.7.2018
Anonymizovaná verze rozhodnutí 25.7.2018
Vypravení rozhodnutí 24.7.2018
Nabytí právní moci 25.7.2018
Zkrácené znění rozhodnutí 20.1.2020
Meritorní rozhodnutí - Rozsudek - zrušeno + zrušení rozhodnutí spr. orgánu 20.1.2020
Vypracování rozhodnutí 20.1.2020
Anonymizovaná verze rozhodnutí 5.2.2020
Vypravení rozhodnutí 20.1.2020
Nabytí právní moci 21.1.2020
Publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č.4/2020 29.5.2020