Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 16 Kss 7/2017
navrhovatel xxx
kárně obviněný xxx
Věc Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců 

Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 21.9.2017
Veřejné jednání 14.2.2018
Veřejné jednání 7.3.2018
Meritorní rozhodnutí - Rozhodnutí - uznání viny 7.3.2018
Vypracování rozhodnutí 6.4.2018
Anonymizovaná verze rozhodnutí 10.4.2018
Vypravení rozhodnutí 6.4.2018
Nabytí právní moci 7.3.2018