Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 9 As 234/2016
stěžovatel xxx
účastník řízení Ministerstvo vnitra
Věc Právo na informace 
Soud Městský soud v Praze 
Spisová značka 11 A 40/2015 
Správní orgán Ministerstvo vnitra 
Č.j.správního orgánu MV-12730-5/KM-2015 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 4.3.2015
Datum rozhodnutí krajského soudu 24.8.2016
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 6.9.2016
Procesní rozhodnutí - Usnesení - výzva k zaplacení SOP 7.9.2016
Vypracování rozhodnutí 7.9.2016
Vypravení rozhodnutí 9.9.2016
Nabytí právní moci 9.9.2016
Zkrácené znění rozhodnutí 23.3.2017
Meritorní rozhodnutí - Rozsudek - zrušeno a vráceno 23.3.2017
Vypracování rozhodnutí 23.3.2017
Anonymizovaná verze rozhodnutí 24.3.2017
Vypravení rozhodnutí 23.3.2017
Nabytí právní moci 24.3.2017