Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 1 Aos 2/2013
stěžovatel xxx
účastník řízení Statutární město Brno
Věc Stavební zákon 
Soud Krajský soud v Brně 
Spisová značka 66 A 3/2012 
Správní orgán Statutární město Brno 
Č.j.správního orgánu MMB/0367788/2011/Krz 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 4.9.2012
Datum rozhodnutí krajského soudu 30.11.2012
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 14.1.2013
Procesní rozhodnutí - Usnesení - výzva k doplnění 31.1.2013
Vypracování rozhodnutí 4.2.2013
Vypravení rozhodnutí 6.2.2013
Nabytí právní moci 7.2.2013
Procesní rozhodnutí - Usnesení - rozšířený senát: postoupení 18.4.2013
Vypracování rozhodnutí 19.4.2013
Anonymizovaná verze rozhodnutí 2.5.2013
Vypravení rozhodnutí 24.4.2013
Nabytí právní moci 24.4.2013
Procesní rozhodnutí - Usnesení - předběžné opatření: uložení 9.5.2013
Vypracování rozhodnutí 9.5.2013
Anonymizovaná verze rozhodnutí 13.4.2018
Vypravení rozhodnutí 9.5.2013
Nabytí právní moci 13.5.2013
Procesní rozhodnutí - Usnesení - rozšířený senát: vrácení 17.9.2013
Vypracování rozhodnutí 24.9.2013
Anonymizovaná verze rozhodnutí 14.10.2013
Vypravení rozhodnutí 11.10.2013
Nabytí právní moci 14.10.2013
Procesní rozhodnutí - Usnesení - výzva k doplnění 30.10.2013
Vypracování rozhodnutí 30.10.2013
Vypravení rozhodnutí 30.10.2013
Nabytí právní moci 31.10.2013
Zkrácené znění rozhodnutí 14.11.2013
Meritorní rozhodnutí - Rozsudek - zrušeno 14.11.2013
Vypracování rozhodnutí 19.11.2013
Anonymizovaná verze rozhodnutí 26.11.2013
Vypravení rozhodnutí 22.11.2013
Nabytí právní moci 25.11.2013
Publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č.1/2014 30.1.2014