Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 1 As 90/2011
stěžovatel xxx
účastník řízení Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie
Věc Pobyt cizinců 
Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 
Spisová značka 15 A 31/2011 
Správní orgán Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 
Č.j.správního orgánu KRPU-12592-55/ČJ-2011-040022-SV-RD 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 22.4.2011
Datum rozhodnutí krajského soudu 27.4.2011
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 29.7.2011
Procesní rozhodnutí - Usnesení - přerušeno 22.9.2011
Vypracování rozhodnutí 6.10.2011
Anonymizovaná verze rozhodnutí 20.12.2011
Vypravení rozhodnutí 7.10.2011
Nabytí právní moci 12.10.2011
Procesní rozhodnutí - Usnesení - pokračováno v řízení 10.6.2013
Vypracování rozhodnutí 10.6.2013
Vypravení rozhodnutí 11.6.2013
Nabytí právní moci 13.6.2013
Meritorní rozhodnutí - Rozsudek - zamítnuto 31.7.2013
Vypracování rozhodnutí 13.8.2013
Anonymizovaná verze rozhodnutí 4.9.2013
Vypravení rozhodnutí 15.8.2013
Nabytí právní moci 15.8.2013
Publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č.12/2013 30.12.2013