Právní věty

Proti obstrukci povinného subjektu (ve smyslu § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), která spočívá v opakovaném vydávání nepřezkoumatelných rozhodnutí I. instance o odmítnutí informace a jejich opakovaném rušení v odvolacím řízení, se nelze bránit zásahovou žalobou (dle § 82 a násl. s. ř. s.). V tomto případě je adekvátním prostředkem obrany žaloba podaná proti zrušujícímu rozhodnutí o odvolání, jde-li o několikáté zrušující rozhodnutí založené na stejných nebo podobných důvodech, a lze tedy dovodit, že se skutečně jedná ze strany povinného subjektu o obstrukci, jejímž jediným cílem je zabránit realizaci práva žadatele na informace a znemožnit mu přístup k soudu.
(Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 25.04.2014, čj. 10 A 18/2014 - 52)