Právní věty

Rozhodnutí stavebního úřadu o tom, že projedná oznámení žadatele o záměru v území v územním řízení (§ 96 odst. 4 stavebního zákona) není rozhodnutím ve věci, neboť se jím pouze stanoví forma procesu, v němž bude toto oznámení, a to již jako žádost o vydání územního rozhodnutí, projednána. Není proto ani rozhodnutím způsobilým soudního přezkumu ve správním soudnictví, neboť se jím žádné právo nezakládá ani neodnímá, ani se jím nestanoví nová právní povinnost, která tu předtím nebyla. Žalobu proti takovému rozhodnutí proto soud jako nepřípustnou [§ 68 písm. e) s. ř. s.] podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítne.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.10.2010, čj. 30 Ca 119/2009 - 28)