Nejvyšší správní soud
    
 

Veřejná jednání

Věc:
Spisová značka: /
Spisová značka(vcelku):
Datum od: Datum do:

Spisová značka: 14 Kse 3/2018
Účastníci řízení: předseda Okresního soudu v Hradci Králové
JUDr. Oldřich Svoboda
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Senát: 14
Předseda senátu: Doc. JUDr. Zdeněk KÜHN,Ph.D., LL.M., S.J.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Miroslava Jirmanová
Přísedící: JUDr. Hana Šajnerová
Přísedící: Mgr. Vojtěch Jaroš
Přísedící: JUDr. Petra Janoušková
Přísedící: JUDr. Irena Schejbalová
Datum jednání: 27.11.2018 v 10:00 - 11:00 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 14 Kse 2/2018
Účastníci řízení: Ministr spravedlnosti
Mgr. Ondřej Svoboda
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů
Senát: 14
Předseda senátu: Doc. JUDr. Zdeněk KÜHN,Ph.D., LL.M., S.J.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Miroslava Jirmanová
Přísedící: JUDr. Hana Šajnerová
Přísedící: Mgr. Vojtěch Jaroš
Přísedící: JUDr. Petra Janoušková
Přísedící: JUDr. Irena Schejbalová
Datum jednání: 27.11.2018 v 11:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 13 Kss 6/2017
Účastníci řízení: předseda Městského soudu v Praze
JUDr. Kamil Kydalka
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 13
Předseda senátu: JUDr. Jakub CAMRDA,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Michal Králík
Člen senátu: Mgr. Jan Jursík
Přísedící: Mgr. Dagmar Jersáková
Přísedící: JUDr. Jana Reschová
Přísedící: JUDr. Ivo Pavlů
Datum jednání: 28.11.2018 v 10:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 11 Kss 2/2018
Účastníci řízení: předseda Městského soudu v Praze
JUDr. Margita Víšková
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 11
Předseda senátu: Mgr. et. Bc. et. Ing. Radovan HAVELEC
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Lubomír Ptáček
Člen senátu: JUDr. Renáta Golková
Přísedící: JUDr. Pavel Klail
Přísedící: JUDr. Olga Pouperová,Ph.D.
Přísedící: JUDr. Petr Poledne
Datum jednání: 29.11.2018 v 10:00 - 16:30 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 13 Kss 3/2018
Účastníci řízení: předseda Krajského soudu v Brně
Mgr. Jiří Přibyl
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 13
Předseda senátu: JUDr. Jakub CAMRDA,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Michal Králík
Člen senátu: Mgr. Jan Jursík
Přísedící: Mgr. Dagmar Jersáková
Přísedící: JUDr. Jana Reschová
Přísedící: JUDr. Ivo Pavlů
Datum jednání: 05.12.2018 v 10:00 - 14:00 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 13 Kss 4/2018
Účastníci řízení: předseda Krajského soudu v Brně
Mgr. Hana Kurfiřtová
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 13
Předseda senátu: JUDr. Jakub CAMRDA,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Michal Králík
Člen senátu: Mgr. Jan Jursík
Přísedící: Mgr. Dagmar Jersáková
Přísedící: JUDr. Jana Reschová
Přísedící: JUDr. Ivo Pavlů
Datum jednání: 05.12.2018 v 14:00 - 18:00 hod.
Stav jednání:
Spisová značka: 16 Kss 8/2017
Účastníci řízení: předseda Okresního soudu v Jindřichově Hradci
Mgr. Jan Tichý
Věc: Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Senát: 16
Předseda senátu: JUDr.et PhDr. Karel ŠIMKA,Ph.D.
Zástupce předsedy senátu: JUDr. Pavlína Brzobohatá
Člen senátu: JUDr. Milan Závurka,Ph.D.
Přísedící: JUDr. Michal Žižlavský
Přísedící: prof. JUDr. Marie Karfíková,CSc.
Přísedící: JUDr. Petr Vlach
Datum jednání: 09.01.2019 v 12:00 - 17:00 hod.
Stav jednání:
[1]
Zobrazeno 1-7 z 7
Počet řádků:

Nejvyšší správní soud rozhoduje ve věcech kasačních stížností a ve věcech volebních zpravidla bez jednání. Ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a exekutorů, politických stran a politických hnutí ústní jednání probíhá. Přehled všech nařízených jednání je zveřejněn výše na webových stránkách soudu.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají v jednacích síních č. 141 a č. 149, které se nacházejí v přízemí budovy. V síni č. 141 zasedá tříčlenný senát, v síni č. 149 zvláštní senáty. Informace o nařízeném jednání se zobrazují na monitoru u vstupu do jednací síně.

Jednání u Nejvyššího správního soudu probíhají dle Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu, přístupný zde. Veřejnost je povinna podrobit se kontrole v souladu se směrnicí č. 7/2006, k zabezpečení činnosti justiční stráže u Nejvyššího správního soudu, za účelem ochrany účastníků jednání a zaměstnanců soudu.