Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 8/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 276 - 304

Rozhodnutí:

276 Dualismus práva: veřejnoprávní charakter výmazu ochranné známky
277 Kulturní památky: právní význam důvodu prohlášení
278 Volby do Evropského parlamentu: náležitosti kandidátní listiny
279 Volby do Evropského parlamentu: povaha lhůty pro podání návrhu soudu podle ustanovení § 56 zákona o volbách do Evropského parlamentu
280 Hospodářská soutěž: spojení podniků
281 Řízení před soudem: doručování při substituci; předčasnost kasační stížnosti
282 Restituce a rehabilitace: vdova po československém politickém vězni
283 Řízení před soudem: vyloučení soudce
284 Političtí vězni: k pojmu „vdova“
285 Služební poměr: povinnost stanovená zvláštním omezením
286 Věci volební: přípustnost kasační stížnosti
287 Řízení před soudem: žalobní legitimace Rozhodnutí správního orgánu: rozhodnutí o zamítnutí odvolání
288 Celní právo: zboží s preferenčním původem
289 Územní řízení: náležitosti rozhodnutí o umístění stavby
290 Daňové řízení: rozsah přezkumu rozhodnutí o dani stanovené podle pomůcek
291 Řízení před soudem: žalobní legitimace
292 Daň z příjmu: zajištění daně
293 Azyl: k pojmu „odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy“; azylové důvody u nezletilého; opatrovník nezletilého žadatele o azyl
294 Správní řízení: den zahájení řízení
295 Poskytování dotací
296 Správní řízení: náležitosti oznámení o zahájení řízení o sankci Správní řízení: náležitosti oznámení o zahájení řízení o sankci
297 Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti poučení
298 Správní řízení: meze zásady vyšetřovací Řízení před soudem: skutková nova
299 Rozpuštění politické strany
300 Řízení před soudem: lhůta k opravě nebo odstranění vad podání
301 Cenné papíry: roční zpráva emitenta veřejně obchodovatelného cenného papíru o výsledcích hospodaření a o finanční situaci
302 Stavební řízení: Stavební povolení
303 Správní řízení: právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
304 Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely