Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 7/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 242 - 275

Rozhodnutí:

242 Veřejná obchodní soutěž: posouzení a hodnocení nabídek; povinnosti a oprávnění orgánu dohledu
243 Daň z příjmů: výpočet příjmů spolupracujících osob
244 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nesrozumitelnost Azyl: zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné
245 Správní trestání: odpovědnost původce odpadu
246 Státní kontrola: povinnost kontrolované osoby oznámit podjatost kontrolního pracovníka
247 Daňové řízení: obnova řízení
248 Vdovský důchod: podmínky vzniku nároku
249 Daňové řízení: výhody pro daňový subjekt při stanovení daně podle pomůcek
250 Restituce a rehabilitace: současný vznik dvou nároků
251 Řízení před soudem: kasační stížnost proti usnesení o přiznání odměny znalci
252 Řízení před soudem: počítání lhůt
253 Správní řízení: odstraňování vad podání
254 Řízení před soudem: zjištění skutečného stavu věci
255 Daňové řízení: dokazování
256 Celní řízení: Celní režim uskladnění zboží v celním skladu
257 Daňové řízení: důkazní břemeno správce daně
258 Důchodové pojištění: k podmínkám odnětí sirotčího Důchodu
259 Daň z příjmů: osvobození příjmů z prodeje nemovitostí nabytých podle zákona o půdě
260 Azyl: vztah důvodů pro udělení azylu a překážky vycestování
261 Azyl: zastavení řízení
262 Horní právo: věcná působnost báňského úřadu
263 Služební poměr: rozhodné období pro zjištění průměrného hrubého měsíčního platu
264 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
265 Správní řízení: závaznost podkladového stanoviska
266 Spolkové právo: registrace občanského sdružení
267 Grantová agentura České republiky
268 Účastníci národního boje za osvobození a političtí vězni: k dvojímu právnímu vymezení pojmu
269 Zahraniční obchod s vojenským materiálem Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
270 Vázanost správního orgánu právním názorem soudu
271 Živnostenské podnikání: k pojmu bezúhonnosti
272 Řízení před soudem: přihlížení k vadám správního Řízení z úřední povinnosti
273 Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost
274 Služební poměr: převedení na jinou funkci
275 Řízení před soudem: obnova Řízení