Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 6/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 216 - 241

Rozhodnutí:

216 Přestupky: veřejné pohoršení
217 Politické strany: pozastavení činnosti Politických stran po vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
218 Řízení před soudem: žalobní legitimace
219 Živnostenské právo: tržní řád
220 Zaměstnanost: k předpokladům zařazení do evidence uchazečů o Zaměstnání
221 Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy
222 Kompetenční spory: poplatky za užívání kabelové televize
223 Kompetenční spory: překážka věci rozhodnuté
224 Pobyt cizinců: udělení a prodloužení víza
225 Správní trestání: k užití Správního uvážení
226 Právo na informace: poskytování informací ústavními činiteli
227 Doprava: profesní osvědčení
228 Správní řízení: poučení o odvolání
229 Zaměstnanost: zprostředkování Zaměstnání
230 Dávky důchodového pojištění: nároky z vnitrostátního práva a z mezinárodní smlouvy
231 Služební poměr: porušení Služební přísahy zvlášť závažným způsobem Policie České republiky (v textu též „zákon o Služebním poměru“)
232 Stavební zákon: dodatečné povolení stavby Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení
233 Státní sociální podpora: fikce dosaženého příjmu osoby samostatně výdělečně činné
234 Služební poměr: vyloučení zápočtu doby
235 Političtí vězni: změna odsuzujícího soudního rozhodnutí Řízení před soudem: vázanost rozhodnutím v trestní věci
236 Účastníci národního boje za osvobození: rozdílnost nároků Správní řízení: rozhodnutí o jiném než uplatněném nároku
237 Političtí vězni: výkon trestu podmíněně odloženého
238 Řízení před soudem: povinné zastoupení v Řízení o kasační stížnosti
239 Neoprávněné použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu
240 Živnostenské právo: k pojmu „provozuje Živnost“
241 Daň z příjmů: rezerva jako daňový výdaj