Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 5/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 186 - 214

Rozhodnutí:

186 Cenné papíry: meze vyšetřovací zásady v řízení o povolení k obchodování s cennými papíry; prověřování předpokladů pro činnost obchodníka s cennými papíry Neprovedení zákonného zmocnění k vydání prováděcího předpisu Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí Vyloučení odkladného účinku rozkladu: ex lege nebo rozhodnutím?
187 Daňové řízení: výzvy Daňovému ručiteli
188 Znalci: odvolání znalce
189 Ochrana osobních údajů: otázky pravomoci
190 Ceny: uložení pokuty za porušení cenových předpisů; cenová kontrola; pojem „domácnost“
191 Zeměměřictví: relevantní doba vykonání odborné praxe
192 Řízení před soudem: právo na příznivé životní prostředí
193 Právo na informace: odepření poskytnutí osobních údajů
194 Ochrana přírody a krajiny: kácení dřevin
195 Řízení před soudem: lhůta k doplnění náležitostí kasační stížnosti
196 Kompetenční spory mezi soudy v občanském soudním řízení a ve správním soudnictví: předčasnost návrhu
197 Řízení před soudem: kompetenční výluka
198 Důchodové pojištění: zánik plné invalidity
199 Rozhodnutí správního orgánu: vady Rozhodnutí
200 Správní řízení: porušení procesních práv účastníka řízení
201 Služební poměr: propuštění ze Služebního poměru a presumpce neviny
202 Právo na informace: nepřezkoumatelnost fiktivního rozhodnutí
203 Detail
204 Správní řízení: poskytování informací
205 Kompetenční spory: pojem sporu
206 Důchodové pojištění: předpoklady odnětí Důchodu
207 Právo na informace: obsah výroku fiktivního rozhodnutí
208 Rozhodování ve věcech soukromoprávních: zákon o půdě
209 Kolektivní investování: předpoklady pro uložení pokuty za porušení povinnosti jednat s odbornou péčí
210 Celní právo: význam účelu použití zboží
211 Zaměstnanost: Zaměstnávání cizinců
212 Daňové řízení: náležitosti rozhodnutí Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost
213 Správní trestání a pravomoc soudu
214 Správní trestání: zákon o pozemních komunikacích