Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 4/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 156 - 185

Rozhodnutí:

156 Správní řízení: vyloučení vedoucího ústředního orgánu státní správy Cenné papíry: veřejné obchodování
157 Zaměstnanost: k pojmu „Zaměstnávání“ Správní řízení: vyhledávací zásada
158 Vojenské pracovní tábory: podmínky vzniku nároku na jednorázovou peněžní částku
159 Daňové řízení: daňový přeplatek
160 Řízení před soudem: podstatné porušení ustanovení o Řízení před správním orgánem
161 Daňové řízení: dodatečné Daňové přiznání Řízení před soudem: náležitosti kasační stížnosti
162 Atomový zákon: omezení okruhu účastníků ve správním řízení
163 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
164 Stavební zákon: k místní působnosti prováděcích předpisů
165 Političtí vězni: průkaz doby věznění
166 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu a vady skutkových zjištění
167 Regulace reklamy: reklama na léčivé přípravky
168 Zaměstnanost: běžné úkoly vyplývající z předmětu činnosti
169 Cenné papíry: vztah mezi Komisí pro Cenné papíry a Střediskem cenných papírů v řízení o pozastavení obchodování s veřejně obchodovatelnými cennými papíry
170 Restituce a rehabilitace: k nároku podle zákona č. 172/2002 Sb.
171 Řízení před soudem: kompetenční výluka
172 Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby
173 Azyl: jazyk v řízení o udělení azylu Řízení před soudem: koncentrační zásada; rozhodování o odkladném účinku
174 Řízení před soudem: podmínky dokončení Řízení o dovolání u Nejvyššího správního soudu
175 Řízení před soudem: speciální lhůta pro podání žaloby
176 Řízení před soudem: důvody kasační stížnosti
177 Řízení před soudem: potřeba tlumočníka
178 Daňové řízení: důsledky povoleného přezkoumání Daňového rozhodnutí
179 Azyl: místní příslušnost správního soudu
180 Rozhodnutí správního orgánu: posudkový závěr o zdravotním stavu
181 Azyl: k povinnosti tvrdit azylové důvody
182 Placení daní: ručitelský závazek společníka společnosti s ručením omezeným Daňové řízení: nové skutečnosti v odvolacím řízení
183 Daňové řízení: doručování žádosti o prominutí daně
184 Řízení před soudem: přezkoumatelnost správního rozhodnutí
185 Řízení před soudem: povinné zastoupení advokátem v Řízení o kasační stížnosti