Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 10/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1321 - 1347

Rozhodnutí:

1321 Řízení před soudem: k povinnosti podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce k Soudnímu dvoru Evropských společenství
1322 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu o náhradě nákladů řízení
1323 Služební poměr: odnětí osobního příplatku Řízení před soudem: k pojmu rozhodnutí
1324 Řízení před soudem: soudní přezkum podkladových rozhodnutí
1325 Spotřební daně: provozovna určená k prodeji tabákových výrobků a lihovin
1326 Daňové řízení: ustanovení zástupce právnické osobě Řízení před soudem: rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení
1327 Daňové řízení: doručování; důkazní břemeno správce daně
1328 Celní řízení: promlčení práva vybrat a vyměřit nedoplatek cla
1329 Horní právo: účastenství v řízení o povolení hornické činnosti
1330 Ochrana přírody a krajiny: informace o zahajovaných správních řízeních
1331 Hospodářská soutěž: zneužití dominantního postavení na trhu; kontraktační povinnost
1332 Ochranné známky: řízení o námitkách
1333 Ochranné známky: rozlišovací způsobilost
1334 Státní občanství: nabytí cizího občanství v souvislosti s uzavřením manželství
1335 Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu; narušení veřejného pořádku
1336 Azyl: zastavení řízení o udělení azylu; překážka vycestování (zásada non-refoulement)
1337 Správní řízení: podklady rozhodnutí obsahující utajované skutečnosti Azyl: důvodné podezření, že se žadatel dopustil trestného činu proti míru nebo lidskosti
1338 Správní trestání: užití principů trestního práva
1339 Důchodové pojištění: výkon práce v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou
1340 Oběti okupace Československa vojsky SSSR: podmínky nároku na jednorázovou peněžní částku
1341 Územní plánování: k pojmu „jiné opatření v území, jímž se upravuje využití území“; aplikace nařízení obce o stavební uzávěře Opatření obecné povahy: Územní opatření o stavební uzávěře
1342 Právo na informace: omezení práva na informace; poskytování informací ze zasedání zastupitelstva obce
1343 Správní řízení: podmínky obnovy řízení; nepravdivost a nezákonnost důkazu
1344 Daňové řízení: odvolání proti rozhodnutí o výsledku přezkoumání
1345 Daňové řízení: stanovení daně při nepodání Daňového přiznání
1346 Daňové řízení: zastupování
1347 Azyl: pronásledování z důvodu náboženství