Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 3/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 122 - 154

Rozhodnutí:

122 Právo na soudní ochranu: přímá aplikace ústavní normy
123 Zachování československého státního občanství Správní řízení: vyloučení vedoucího ústředního orgánu státní správy
124 Správní trestání: legislativní chyba při zákonném vymezení skutkové podstaty deliktu
125 Daňové řízení: disimulovaný právní úkon
126 Živnostenské právo: neoprávněné podnikání
127 Vady řízení před správním orgánem
128 Ochrana ovzduší: výjimka z poplatkové povinnosti
129 Restituce a rehabilitace: nároky sirotků po politickém vězni
130 Vady správního řízení Správní trestání: přestupek podle zákona o ochraně přírody a krajiny
131 Služební poměr: poskytování naturálních náležitostí
132 Řízení před soudem: přezkoumání volného správního uvážení
133 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí
134 Řízení před soudem: překážka litispendence
135 Správní trestání: nevydání dokladu o zaplacení jízdného provozovatelem taxislužby
136 Stavební řízení: údržba stavby; občanskoprávní námitky
137 Daň z převodu nemovitostí: „den nabytí nemovitosti“
138 Daň z převodu nemovitostí: vklad do základního kapitálu
139 Daň z nemovitostí: vznik daňové povinnosti
140 Daňové řízení: reklamace
141 Stavební povolení: změna vlastníka stavby Správní řízení: předběžná otázka
142 Řízení před soudem: kompetenční výluka
143 Daňové řízení: předběžná povaha zajišťovacího příkazu
144 Ochrana zemědělského půdního fondu: osoba povinná k odvodu za odnětí půdy
145 Vady řízení před správním orgánem
146 Řízení před soudem: rozhodování o nepřípustném opravném prostředku
147 Restituce a rehabilitace: nemožnost sčítání nároků
148 Řízení před soudem: přípustnost žaloby
149 Zaměstnanost: vyřazení z evidence uchazečů o Zaměstnání
150 Důchodové pojištění: nutnost dokazování znaleckým posudkem
151 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
152 Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
153 Vady řízení před správním orgánem
154 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost Daňové řízení: obnova řízení