Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 2/2007
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 1043 - 1073

Rozhodnutí:

1043 Řízení před soudem: odmítnutí návrhu
1044 Řízení před soudem: náležitosti plné moci
1045 Řízení před soudem: rozsah napadení rozhodnutí krajského soudu
1046 Služební poměr: soudní přezkum Řízení před soudem: k pojmu rozhodnutí
1047 Daňové řízení: výzva k prokázání skutečností Řízení před soudem: kompetenční výluka
1048 Daňové řízení: pokračování Daňové exekuce Řízení před soudem: kompetenční výluka
1049 Daňové řízení: důkazní prostředky
1050 Spotřební daně: k pojmu „výroba“; zatřídění výrobků do číselného označení
1051 Spotřební daně: pojem lihu
1052 Důchodové pojištění: příplatek k Důchodu podle zákona o soudní rehabilitaci
1053 Vdovský důchod: podmínky vzniku nároku
1054 Volby do Poslanecké sněmovny: volební agitace
1055 Volby do zastupitelstev obcí: neplatnost voleb; neplatnost Volby kandidáta
1056 Volby do zastupitelstev obcí: registrace kandidátní listiny; zmocněnec volební strany
1057 Cukerné kvóty
1058 Celní právo: čerpání Celní kvóty
1059 Celní právo: předmět následné kontroly
1060 Postavení Náboženské matice Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost
1061 Regulace reklamy: reklama na poskytování pohřebních služeb
1062 Rozhlasové a televizní vysílání: rozsah povinnosti provozovatele převzatého vysílání Správní trestání: rozsah volného uvážení
1063 Rozhlasové a televizní vysílání: k pojmu sponzorování
1064 Ochranné známky: pravděpodobnost záměny
1065 Ochranné známky: přechod práv k Ochranné známce
1066 Azyl: překážka vycestování Azyl: homosexualita jako důvod poskytnutí azylu; opatření působící psychický nátlak
1067 Státní kontrola: měření hluku z provozoven služeb
1068 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti
1069 Řízení před soudem: rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních
1070 Řízení před soudem: k pojmu „rozhodnutí správního orgánu“; nepřezkoumatelnost rozhodnutí soudu
1071 Řízení před soudem: doručení zásilky osobě žijící s adresátem ve společné domácnosti
1072 Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku kasační stížnosti
1073 Daňové řízení: prodloužení lhůty pro vyměření daně