Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 12/2005
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 709 - 734

Rozhodnutí:

709 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně
710 Řízení před soudem: rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení Řízení Státní občanství: osoba zúčastněná na Řízení
711 Právo na informace: poskytování informací ze schůze rady obce
712 Daňové řízení: přenos Daňové povinnosti při převodu majetku státu na jiné osoby
713 Daňové řízení: postavení správce konkursní podstaty
714 Daňové řízení: k pojmu „příjemce rozhodnutí“
715 Řízení před soudem: opožděnost žaloby
716 Správní trestání: poškození telekomunikační sítě
717 Zákon o pozemních komunikacích: vyvlastňovací řízení
718 Daňové řízení: dokazování
719 Státní kontrola: práva kontrolované osoby Pojem krmiva
720 Řízení před soudem: vztah žaloby proti rozhodnutí a žaloby proti nezákonnému zásahu Dualismus práva: oprava údajů v katastrálním operátu
721 Azyl: aplikační přednost mezinárodního práva
722 Daň z příjmů: zůstatková cena majetku
723 Političtí vězni: zrušení rozhodnutí o věznění
724 Detail
725 Kompetenční spory: k pojmu kladného Kompetenčního sporu
726 Řízení před soudem: doručování výzvy k zaplacení soudního poplatku
727 Řízení před soudem: „zásadní doplnění skutkového stavu“
728 Daňové řízení: doplnění odvolání
729 Azyl: zastavení řízení před soudem pro nemožnost zjištění místa žalobcova pobytu
730 Azyl: doručování písemností uložením v pobytovém středisku
731 Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu
732 Ochrana přírody a krajiny: zásah do významného krajinného prvku
733 Kulturní památky: omezení vlastnického práva prohlášením díla za Kulturní památku
734 Důchodové pojištění: souběh starobního Důchodu s příjmem z výdělečné činnosti