Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 11/2005
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 684 - 708

Rozhodnutí:

684 Řízení před soudem: rozhodnutí o ustanovení advokáta; zmatečnost Řízení
685 Řízení před soudem: stížní důvody a jejich vztah k žalobním bodům
686 Řízení před soudem: nečinnost advokáta; poučovací povinnost soudu Řízení před soudem: nečinnost advokáta; poučovací povinnost soudu
687 Řízení před soudem: podmínky dokazování
688 Řízení před soudem: rozhodnutí profesních komor
689 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
690 Řízení před soudem: vázanost soudu předpisem zrušeným Ústavním soudem
691 Řízení před soudem: ztráta způsobilosti být účastníkem Řízení
692 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
693 Řízení před soudem: moderace trestu
694 Správní trestání: běh lhůty pro uložení pokuty
695 Dualismus práva: námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu
696 Detail
697 Daňové řízení: důkazní prostředky; protokol o místním šetření
698 Daňové řízení: lhůta pro vyměření daně; zahájení Daňové kontroly
699 Daňové řízení: význam formálních náležitostí rozhodnutí
700 Daňové řízení: příjemce rozhodnutí
701 Daňové řízení: neurčitý právní pojem Daň z příjmů: krácení Daňové povinnosti jiným způsobem
702 Daň z příjmů: pojem „obdobný poměr“
703 Daň z nemovitostí: přechod daňové povinnosti
704 Daň z převodu nemovitostí: určení základu daně
705 Ochranné známky: ministerstvo jako majitel Ochranné známky; právo přednosti; vymezení předmětu správního řízení o přihlášce Ochranné známky
706 Ochranné známky: získání rozlišovací způsobilosti
707 Azyl: zjišťování místa pobytu žadatele o udělení azylu
708 Azyl: zastavení řízení soudem