Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 1/2017
Ročník: 5
Rozhodnutí č: 3497 - 3514

Rozhodnutí:

3497 Řízení před soudem: rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních
3498 Řízení před soudem: změna opatrovníka; souhlas opatrovnického soudu; odmítnutí podání pro neodstranění vad
3499 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
3500 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; přechod působnosti správního orgánu
3501 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení; vázanost právním názorem Nejvyššího správního soudu
3502 Řízení před soudem: rozsah přezkumu; účastenství v řízení před správním orgánem Ochrana životního prostředí: změna integrovaného povolení; podstatná změna
3503 Daňové řízení: lhůta pro podání návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce
3504 Daň z příjmů: náhrady cestovních výdajů; pracovní cesta; agenturní zaměstnávání
3505 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; řetězová obchodní transakce; důkazní břemeno
3506 Daň z přidané hodnoty: veřejnoprávní vysílání; nárok na odpočet daně
3507 Pozemkové úpravy: změna obvodu pozemkových úprav
3508 Místní poplatky: poplatek za užívání veřejného prostranství Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; vystupování obce v soukromoprávních vztazích
3509 Ochranné známky: řízení o námitkách; pravděpodobnost záměny
3510 Ochranné známky: zápisná způsobilost, rozlišovací způsobilost, zaměnitelnost
3511 Volby do Senátu: zveřejnění předvolebních průzkumů
3512 Ochrana lesa: schválení nového lesního hospodářského plánu
3513 Mezinárodní ochrana: zajištění cizince; k pojmu „nebezpečí pro veřejný pořádek“
3514 Mezinárodní ochrana: určení státu příslušného k posouzení žádosti; použití čl. 3 odst. 2 nařízení Dublin III