Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 11/2016
Ročník: 4
Rozhodnutí č: 3464 - 3483

Rozhodnutí:

3464 Správní řízení: plná moc zástupce
3465 Správní řízení: lhůta k podání odvolání
3466 Správní řízení: dokazování; listina vzniklá vytištěním internetové stránky
3467 Správní řízení: rozhodnutí o prominutí zmeškání úkonu
3468 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; nedovolené stání
3469 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; k pojmu „správní orgán“; stížnost pro porušení zákona
3470 Řízení před soudem: návrh na zrušení opatření obecné povahy; lhůta k podání návrhu
3471 Daňové řízení: dokazování; podjatost úředních osob; provádění úkonů uložených odvolacím orgánem
3472 Daň z příjmů: solidární zvýšení daně; ztráta z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti
3473 Opatření obecné povahy: nařízení omezení nebo zákazu vstupu do honitby
3474 Opatření obecné povahy: zveřejnění opatření obecné povahy; námitky
3475 Územní plánování: záležitosti nadmístního významu v územním plánu
3476 Značení lihovin: registrace osoby povinné značit líh; kamerový systém; rozsah a způsob sledování
3477 Místní referendum: podmínka řízení – potřeba ochrany práv
3478 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: přepočet výsluhového příspěvku; použití analogie
3479 Důchodové pojištění: starobní důchod; hodnocení doby pojištění
3480 Státní sociální podpora: příspěvek na zvláštní pomůcku
3481 Kompetenční spory: spor z veřejnoprávní smlouvy
3482 Pobyt cizinců: povolení k přechodnému pobytu; obcházení zákona
3483 Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu; podmínka nezaopatřenosti