Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 10/2005
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 660 - 683

Rozhodnutí:

660 Daňové řízení: lhůta k podání dodatečného Daňového přiznání
661 Místní referendum
662 Myslivost: registrace honebního společenstva Analogie zákona ve veřejném právu
663 Cenné papíry: povinnost emitenta uveřejnit výroční zprávu
664 Správní trestání: ochrana přírody a krajiny
665 Důchodové pojištění: nároky z vnitrostátního práva a z mezinárodní smlouvy; „dílčení“
666 Daňové řízení: důkazní břemeno
667 Odpady: ukládání odpadů
668 Ceny: zneužití hospodářského postavení při sjednání ceny; porušení cenových předpisů
669 Kolektivní investování: protiprávní použití prostředků investičního fondu Řízení před soudem: moderační právo soudu
670 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
671 Rozhodování ve věcech soukromoprávních: škoda způsobená při výkonu veřejné moci
672 Řízení před soudem: vyčerpání opravných prostředků ve správním Řízení
673 Osvědčení o splnění podmínek k výkonu soukromé praxe
674 Daňové řízení: předpis penále; uspokojení pohledávek z titulu penále v průběhu konkursního řízení
675 Daňové řízení: stanovení daně podle pomůcek
676 Dualismus práva: vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene
677 Dualismus práva: rozhodnutí o zrušení patentu
678 Řízení před soudem: stav rozhodný pro přezkum správního rozhodnutí
679 Důchodové pojištění: charakter odpovědnosti vrátit přeplatek na Důchodu
680 Obchodní veřejná soutěž: zjevná početní chyba
681 Cenné papíry: je makléř účastníkem finančního trhu?
682 Azyl: hlášení místa pobytu
683 Správní řízení: okruh účastníků řízení