Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 9/2016
Ročník: 4
Rozhodnutí č: 3431 - 3448

Rozhodnutí:

3431 Správní řízení: zveřejnění informace či písemnosti na elektronické úřední desce
3432 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem před jeho uskutečněním
3433 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o změně místní příslušnosti správce daně
3434 Daňové řízení: úrok z neoprávněného jednání správce daně; vymáhání daní; posečkání s úhradou daňového nedoplatku
3435 Daň z příjmů: zdanění příjmů neziskových subjektů; daňová uznatelnost výdajů
3436 Veřejné zakázky: zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění; ochrana výhradních práv; odpovědnost za správní delikt
3437 Cenné papíry: jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky; churning; informování zákazníků
3438 Veřejnoprávní smlouvy: smlouva o poskytnutí dotace; spor o zrušení veřejnoprávní smlouvy
3439 Veřejné zdravotní pojištění: úhrada léčivých přípravků
3440 Pozemní komunikace: obnovení veřejně přístupné účelové komunikace
3441 Provoz na pozemních komunikacích: povinnost řidiče podrobit se lékařskému vyšetření k zjištění ovlivnění návykovou látkou
3442 Stavební řízení: koncentrace stavebního řízení; námitky; zvuková nahrávka jako důkazní prostředek
3443 Katastr nemovitostí: obnova katastrálního operátu
3444 Státní památková péče: závazné stanovisko; zavedená správní praxe; nezákonnost
3445 Oběti komunistického režimu: definice odboje a odporu proti komunismu; odškodnění obětí
3446 Právo na informace: bankovní tajemství
3447 Mezinárodní ochrana: nařízení Dublin III; využití diskrečního oprávnění
3448 Pobyt cizinců: povolení k trvalému pobytu; podmínka nepřetržitého pobytu