Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 5/2016
Ročník: 4
Rozhodnutí č: 3379 - 3393

Rozhodnutí:

3379 Správní řízení: zápis změn údajů v registru silničních vozidel; nicotnost rozhodnutí o obnově řízení
3380 Řízení před soudem: rozhodnutí bez jednání; návrh na provedení důkazů
3381 Řízení před soudem: přípustnost žaloby proti exekučnímu příkazu správce daně Daňové řízení: námitka; řádný opravný prostředek
3382 Zájmová samospráva: Komora veterinárních lékařů; disciplinární řízení; vázaná reklama
3383 Služební poměr: výplata služebního příjmu; úrok z prodlení
3384 Služební poměr: odnětí služební hodnosti
3385 Vězeňská služba a justiční stráž: pravomoc ministra spravedlnosti odvolat generálního ředitele Vězeňské služby České republiky
3386 Vyvlastnění: rozdíl mezi žádostí podle § 24 odst. 1 a § 26 odst. 1 zákona o vyvlastnění
3387 Mimosoudní rehabilitace: příplatek k důchodu
3388 Kompetenční spory: kárné žaloby proti exekutorskému kandidátovi, který se v mezidobí stal soudním exekutorem
3389 Zemědělství: poskytování dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova; směnný kurs
3390 Veřejné zakázky: zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění; ochrana výhradních práv; změna smlouvy na plnění veřejné zakázky
3391 Územní plánování: etapizace
3392 Policie České republiky: prokázání totožnosti
3393 Pobyt cizinců: správní vyhoštění; závazné stanovisko