Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 4/2016
Ročník: 4
Rozhodnutí č: 3361 - 3378

Rozhodnutí:

3361 Správní řízení: účastenství v řízení o stanovení zvláštního dobývacího prostoru
3362 Správní řízení: účastenství v řízení Vodovody a kanalizace: změna kanalizačního řádu
3363 Správní trestání: právo zvolit si obhájce
3364 Řízení před soudem: výkon shromažďovacího práva; nezákonný zásah
3365 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; negativní vymezení nezákonného zásahu
3366 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví; šetření plavební nehody
3367 Řízení před soudem: žaloba proti stavebnímu povolení Stavební zákon: platnost stavebního povolení
3368 Daňové řízení: důvody vydání zajišťovacího příkazu
3369 Ochranné známky: rozlišovací způsobilost
3370 Hospodářská soutěž: negativní výlučná kontrola; část soutěžitele
3371 Pozemní komunikace: veřejně přístupná účelová komunikace; souhlas vlastníka; nutná komunikační potřeba
3372 Právo na informace: stížnost proti úhradě nákladů; rozhodnutí o odložení žádosti o poskytnutí informace
3373 Pracovní právo: bezpečnost práce; opatření proti opakování pracovních úrazů
3374 Nemocenské pojištění: vznik účasti na nemocenském pojištění
3375 Detail
3376 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: výsluhový příspěvek
3377 Silniční provoz: námitky proti záznamu bodů; manipulace s obsahovou stránkou pokutového bloku
3378 Stavební řízení: prodloužení platnosti stavebního povolení; lhůta k uplatnění námitek