Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 1/2016
Ročník: 4
Rozhodnutí č: 3318 - 3330

Rozhodnutí:

3318 Správní trestání: omezení plateb v hotovosti; liberační důvody; presumpce zákonnosti a věcné správnosti
3319 Správní trestání: podnikání na kapitálovém trhu; porušení povinnosti obchodníka s cennými papíry
3320 Správní trestání: správní delikt podle zákona o silniční dopravě Silniční doprava: autobusová přeprava osob; provozování linkové osobní dopravy
3321 Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti směřující jen proti důvodům rozhodnutí
3322 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem Stavební řízení: časové omezení zkušebního provozu
3323 Řízení před soudem: předběžné opatření Opatření obecné povahy: změna územního plánu
3324 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o neposkytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnanost: příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
3325 Daňové řízení: odvolání proti platebnímu výměru; postup k odstranění pochybností
3326 Spotřební daně: znaky doutníku; termín „kouří se jako takové“
3327 Důchodové pojištění: starobní důchod; vyměřovací základ
3328 Provoz na pozemních komunikacích: pozbytí řidičského oprávnění
3329 Ochrana spotřebitele: zaměnitelnost označení výrobku nebo zboží s ochrannou známkou; způsobilost ohrozit spotřebitele; nekalé obchodní praktiky
3330 Pobyt cizinců: správní vyhoštění; právo na soukromý a rodinný život