Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 12/2015
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 3300 - 3317

Rozhodnutí:

3300 Přestupky: obnova řízení; příkazní řízení
3301 Správní trestání: silniční provoz; řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění
3302 Řízení před soudem: soudní ochrana ve věcech místního referenda; příslušnost senátu; žalobní typ
3303 Soudní poplatky: osvobození od povinnosti hradit případné další náklady řízení vzniklé státu
3304 Daňové řízení: důvody pro povolení obnovy řízení
3305 Daňové řízení: vybírání daně srážkou; lhůta; přeplatek
3306 Daňové řízení: výzva daňovému ručiteli
3307 Daň z příjmů: daňově uznatelné výdaje
3308 Daň z příjmů: osvobození příjmů z prodeje bytové jednotky
3309 Právo na informace: informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné praxi členů rozkladové komise
3310 Právo na informace: informace o dosaženém vzdělání a odborné praxi zaměstnanců veřejné správy
3311 Opatření obecné povahy: existence opatření obecné povahy jako podmínka návrhu na jeho zrušení; aktivní procesní legitimace člena zastupitelstva obce
3312 Vinohradnictví a vinařství: zatřídění vína; uvedení vína do oběhu
3313 Regulace reklamy: reklama na léčivé přípravky; podřazení „lékárny“ pojmu „odborník“; dary nepatrné hodnoty
3314 Státní památková péče: zrušení prohlášení věci za kulturní památku
3315 Pobyt cizinců: správní vyhoštění
3316 Zaměstnanost: dohoda o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru; požadavek žaloby
3317 Školství: žádost o přiznání sociálního stipendia; hodnocení míry integrace studenta v rámci České republiky