Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 6/2015
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 3213 - 3227

Rozhodnutí:

3213 Správní řízení: námitky proti navrhovanému spojení soutěžitelů
3214 Správní řízení: povaha potvrzení nebo změny závazného stanoviska
3215 Správní řízení: závažný důvod; zmeškaný úkon
3216 Správní trestání: důvodné podezření ze spáchání přestupku
3217 Řízení před soudem: aktivní legitimace k podání žaloby v případě přestupků na návrh
3218 Sociálně-právní ochrana dětí: napomenutí za narušování řádné výchovy nezletilých dětí Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví
3219 Přestupky: odložení výkonu rozhodnutí; záznam bodů do registru řidičů; jiné právní účinky rozhodnutí
3220 Daňové řízení: senátor Parlamentu České republiky jako daňový poradce; rozsah procesních práv daňového subjektu
3221 Matriční evidence: zápis jména do matriční knihy narození; pravopisná podoba jména dítěte; znalecký posudek
3222 Ochrana osobních údajů: kamerový systém; výjimka při zpracování osobních údajů fyzickou osobou pro osobní potřebu; informační a oznamovací povinnost správce osobních údajů
3223 Právo na informace: existence požadovaných informací; význam existence povinnosti disponovat určitými informacemi
3224 Ochranné známky: zápis vulgárního výrazu do rejstříku ochranných známek
3225 Ochrana spotřebitele: odborná péče poskytovatele spotřebitelského úvěru
3226 Kompetenční spory: rozhodnutí o žádosti týkající se zaplacení soudního poplatku
3227 Kompetenční spory: rozhodnutí orgánů nemocenského pojištění o povinnosti zaplatit regresní náhradu