Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 5/2015
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 3196 - 3212

Rozhodnutí:

3196 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; určení žalovaného subjektu
3197 Řízení před soudem: kompetenční výluka; rozhodnutí o prodloužení lhůty k vrácení zapůjčených dokladů
3198 Řízení před soudem: účinky prohlášení konkursu na soudní řízení Správní trestání: mimosmluvní sankce
3199 Řízení před soudem: žaloba na ochranu před nezákonným zásahem; žaloba proti nečinnosti Daňové řízení: daňová kontrola před vyměřením daně
3200 Řízení před soudem: přezkoumatelnost výkladu a aplikace neurčitého právního pojmu Mezinárodní ochrana: „případ hodný zvláštního zřetele“; humanitární azyl
3201 Daňové řízení: prominutí úroku z posečkání
3202 Daň z příjmů: uplatnění výdajů; změna skutečných výdajů na paušální Daňové řízení: dodatečné daňové přiznání
3203 Daň z příjmů: společné zdanění manželů; spolupracující osoba Daňové řízení: dokazování
3204 Daň z příjmů: příjmy související se závislou činností; poskytnutí půjčky zaměstnancům; propojení osob
3205 Regulace reklamy: reklama na doplněk stravy
3206 Ochrana životního prostředí: pravomoc České inspekce životního prostředí
3207 Energetika: „přenosnost“ oprávnění energetického podniku na nové stavby elektrického vedení
3208 Registrace občanského sdružení: důvody odmítnutí registrace
3209 Služební poměr: osobní příplatek při ustanovení na nové služební místo
3210 Rozpočtová pravidla: výše penále; vztah jistiny a penále
3211 Místní referendum: termínování referenda; zohlednění aktuálnosti referenda
3212 Územní plánování: podstatná změna návrhu územního plánu; návrh na zrušení opatření obecné povahy; aktivní legitimace