Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 3/2015
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 3165 - 3181

Rozhodnutí:

3165 Správní řízení: povaha rozhodnutí o zproštění výkonu služby příslušníka bezpečnostního sboru
3166 Správní řízení: lhůta pro rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení
3167 Správní řízení: důsledky derogačního nálezu Ústavního soudu Zaměstnanost: nelegální práce; spodní hranice pokuty
3168 Správní trestání: důkazní břemeno
3169 Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti
3170 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
3171 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
3172 Řízení před soudem: moderace trestu; zamítavý výrok rozhodnutí
3173 Řízení před soudem: účinky derogačního nálezu Ústavního soudu Zaměstnanost: nelegální práce; spodní hranice pokuty
3174 Řízení před soudem: aktivní procesní legitimace Veřejné zdravotní pojištění: úhrada léčivých přípravků
3175 Daňové řízení: postup k odstranění pochybností; daňová kontrola
3176 Daňové řízení: zastavení odvolacího řízení pro neodstranění vad odvolání; lhůta pro odstranění vad odvolání
3177 Právo Evropské unie: nepřímý účinek směrnice
3178 Právo na informace: povinný subjekt; vyčerpání všech prostředků ochrany proti nečinnosti; stížnost
3179 Veřejné zakázky: podmínky pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění
3180 Ochrana ovzduší: nevydání akčního plánu; ochrana před nezákonným zásahem
3181 Mezinárodní ochrana: odmítnutí kasační stížnosti pro nepřijatelnost