Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 1/2015
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 3136 - 3150

Rozhodnutí:

3136 Řízení před soudem: žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech
3137 Řízení před soudem: přezkum společného rozhodnutí Stavební zákon: spojené územní a stavební řízení
3138 Řízení před soudem: výběr a jmenování ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů; přezkum usnesení Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
3139 Správní trestání: odpovědnost za správní delikt; uplatnění liberačního důvodu
3140 Daňové řízení: postup k odstranění pochybností; daňová kontrola
3141 Spotřební daně: ostatní benziny; vrácení daně
3142 Veřejné zakázky: intraunijní záměna zadavatelů; aktivní legitimace k podání návrhu na zahájení přezkumného správního řízení; zásada kontradiktornosti; ochrana obchodního tajemství
3143 Vyvlastnění: rozhodnutí o vyvlastnění; poučení o lhůtě k podání žaloby
3144 Stavební zákon: doručování veřejnou vyhláškou
3145 Stavební zákon: provedení udržovacích prací; úsudek stavebního úřadu
3146 Stavební řízení: charakter souhlasu obecného stavebního úřadu Ochrana přírody a krajiny: délka platnosti výjimky
3147 Školství: vysoká škola; doručení rozhodnutí o ukončení studia; užití správního řádu
3148 Místní referendum: náležitosti návrhu; výzva k odstranění vad návrhu přípravného výboru; přípustnost konání místního referenda; přezkum podpisových archů
3149 Mezinárodní ochrana: stát příslušný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu
3150 Zákon o dráhách: podchod; stanice metra; pozemní komunikace