Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 12/2014
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 3120 - 3135

Rozhodnutí:

3120 Správní řízení: minimální náležitosti návrhu na zahájení disciplinárního řízení; běh lhůty
3121 Správní řízení: směnečný protest; osvědčení
3122 Řízení před soudem: místní příslušnost; delegace vhodná
3123 Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby
3124 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet DPH
3125 Hospodářská soutěž: rozhodování o pokutě; pojem „poslední ukončené účetní období“
3126 Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; výběrové řízení týkající se záměru pronajmout nemovitý majetek obce Právo na informace: odepření poskytnutí informace ohledně výběrového řízení
3127 Právo na informace: poskytnutí jmenného seznamu osob, kterým bylo mimořádně uděleno státní občanství České republiky
3128 Státní památková péče: ochrana a užívání kulturních památek; pokuty za porušení povinností při výkonu podnikání
3129 Stavební řízení: zakládání staveb; potřeba provedení geologického průzkumu
3130 Stavební řízení: dodatečné povolení části stavby; obecné technické požadavky na výstavbu
3131 Sociální zabezpečení: opravný prostředek proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení; námitky
3132 Loterie: definice loterie nebo jiné podobné hry
3133 Zaměstnanost: podpora v nezaměstnanosti; náhradní doba zaměstnání; osobní péče o dítě mladší 4 let
3134 Zaměstnanost: zaměstnávání cizinců
3135 Mezinárodní ochrana: žádost o udělení mezinárodní ochrany